טופס נייח

צוות ק.מ.ה

פנייה אלינו
​ פנייה למרכז ק.מ.ה ​טל': 04-9838886/7 ​kama-oranim@oranim.ac.il
​ למידע והרשמה 04-9539669  שלוחה 1​  ​ teuda@oranim.ac.il
​סטודנטים ומשתלמים ​04-9539669  שלוחה 2​  teuda@oranim.ac.il

תפקידשם
דוא"לטלפון במשרד
מנהל מרכז ק.מ.הדני עבודיdanny.aboody@oranima.ac.il04-9838951
מנהלת פרויקטים ארגוניים ועוזרת למנהל ק.מ.הענת ינקוanat.yanko@oranim.ac.il04-9539645
רכזת לשכת ק.מ.העירית אורןIrit_o@oranim.ac.il04-9838887  לשכת ק.מ.ה
מנהלת ארגון ומשאביםיענה יעקביyaana_j@oranim.ac.il04-9838948
מנהלת תחום חינוך וקהילהלירון זכאיliron.zakai@oranim.ac.il04-9838676
מנהלת יחידת המנחיםאפרת פרננדסefrat.fernandes@oranim.ac.il04-9838942
מנהל לימודי החוץאלעד גרטיelad.garti@oranim.ac.il 04-9838677
מנהלת תוכן ותוכניות לימודי חוץקמליה סגלcamelia.segal@oranim.ac.il 
מנהלת מנהל סטודנטיםאיה ליטבקaya.litvak@oranim.ac.il04-9539669  מנהל סטודנטים
מנהל תחום יזמות, פיתוח וקהילהאבי גרוסמןavi_g@oranim.ac.il 
מנהל שותפויות והתערבויותתומר שלםtomer.shelem@oranim.ac.il04-9838739
מנהלת שיווקשרית כלפון סגלSarit_s@oranim.ac.il 
רכזת נוער שוחר מדעעדי שמילהadi.shmila@oranim.ac.il 
מנהלת תוכנית היל"החגית חלפוןhagit_h@oranim.ac.il04-9838768
מנהלת גשר לעתידטליה עומרtalia.omer@oranim.ac.il 
מנהלת מרכז מרים רות לתרבות וספרות ילדיםרויטל יהלום חכמובrevital.yahalom@oranim.ac.il 

Footer Mobile