טופס נייח

פיתוח המקצועי לאנשי חינוך

פיתוח מקצועי משמעותי ורלוונטי במציאות משתנה - מודל להובלת שינוי בפיתוח המקצועי לאנשי חינוך
מראיין: אבי גרוסמן
עריכה: אבי גרוסמן וקמליה סגל

בשנה הקרובה יחל תהליך בעל פוטנציאל לשנות את הפיתוח המקצועי כפי שאנו מכירים אותו היום. בשישה בתי ספר נבחרים באזור ההזנה של פסג"ה צפת, תעבור האחריות על הפיתוח המקצועי לצוות הכולל מורים בעלי תפקידים ואנשי פסג"ה, מתוך מטרה לייצר עבור כל מורה מסלול התפתחות מקצועי המשקף את צרכיו ורצונותיו כאדם, כמחנך וכמורה בבית הספר ובמערכת חינוך.

השינוי הזה בתפיסת הפיתוח המקצועי הינו פרי תהליך פדגוגי חדשני  המשותף לצוות פסג"ה צפת ולמרכז קמה במכללת אורנים. הצורך נוצר מתוך ההבנה שתקופת הקורונה שינתה את דמות ההוראה, הלמידה וההערכה, וכן מתוך רצון לתת מענה אפקטיבי, מדויק ורלוונטי לצרכי הפיתוח המקצועי של המורים ומערכת החינוך. התהליך כלל שני צירי עבודה מרכזיים – תיאוריית U כמודל להובלת השינוי, ומודל חבורת משימה כמחבר את הצוות ושם דגש על היחסים לצד משימת הפיתוח.

עקרונות מרכזיים במודל אשר יושם בפסג"ה צפת

נפגשנו עם ד"ר גיא חפץ ואפרת פרננדס מנחי המהלך ואת מנהל מרכז הפסג"ה ארז נחמיאס, כדי ללמוד מהם על התהליך הייחודי שהביא לתוצר פורץ הדרך.

פרולוג – להמציא את המערכת מחדש
בעקבות משבר הקורונה חלחלה לצוות הפסג"ה ההבנה שהקירות נפלו ויש צורך לשנות את תפיסת הפיתוח המקצועי. לבדוק מה אפשר לשמר מהישן, מה אפשר לשפר ומה אפשר לגלות ולהמציא מחדש.

במקביל, עולים קולות מהשדה החינוכי, התוהים על הרלוונטיות של הפיתוח המקצועי ועל תפקיד המורה במאה ה – 21, וכיצד ניתן לסייע למורים להשיג את מטרותיהם ולהשביח את ההוראה והלמידה.

כשמערכת נמצאת במשבר - נוצרת הזדמנות להמציא אותה מחדש. שאלת החקר שהתגבשה היתה מה צריך לקרות כדי שמרכז הפסגה יוכל לתת מענה רלוונטי לבתי הספר.

"יצאנו למסע משותף שהיעד שלו הוא מרכז פסג"ה משמעותי ורלוונטי במציאות משתנה"

(ארז נחמיאס)

החיבור בין מרכז קמה-מכללת אורנים למרכז הפסג"ה נולד מתוך היכרות עמוקה ועבודה משותפת רבת שנים. יחד התקבלה ההחלטה על תהליך עומק הכולל מספר שלבים, ושתי החלטות מרכזיות על האופן שבו יתנהל התהליך.  

ההחלטה הראשונה היתה לכלול בתהליך את כל צוות הפסגה, מתוך כוונה שכלל הצוות יהיה שותף למהלך של שינוי מרכזי בפעולת הפיתוח המקצועי ובהשפעה שלו על מערכת החינוך באזור. להחלטה הזו היה אימפקט משמעותי מאוד על העבודה, עוד לפני שהחלה, והיא התאפשרה בזכות צוות פסגה יציב, חזק ומגובש, ומנהל שאפשר לשותפות לקרות.
 
"חברי צוות הפסג"ה היו בתחושה עמוקה שהם מפתחים תמונת עתיד עבור הבית שלהם"
(אפרת פרננדס)

ההחלטה השניה היתה שהמנחים הם חלק אינטגרלי מהצוות במהלך התהליך, מתוך תפיסת אחריות משותפת על מרחב משותף. התהליך כולו נבנה במשותף:  בניית השאלון לשותפים, הראיונות אשר נערכו בצוותים משותפים – מנחה ואיש צוות פסגה בכל ראיון.

שינוי בפיתוח המקצועי לאנשי חינוך
על מודל העבודה –  פיתוח מודל חדשני לפיתוח המקצועי
מודל העבודה שנבחר כלל חיבור של שני מודלים נפרדים לכדי תהליך אחד:
1.    מודל U - תאוריה לשינוי ארגוני ואישי אשר פותחה ב – MIT, וכוללת מספר מרכיבים כאשר הראשון שבהם הוא הקשבה עמוקה לשותפים: מה עובד ומה לא עובד, מה הצרכים ולאן רוצים לקחת את הדברים, ומשם יציאה למהלך בנייה של תמונת עתיד רצויה ומימוש שלה.

2.     מודל חבורת משימה - אשר פותח ביחידת שדמות של מרכז קמה, ויושב על החיבור שבין ההיבט החברתי (יחסים בין אישיים) וההיבט הפרקטי (המשימה המשותפת). התפתחות של יחסים כוללים ומקיפים בין חברי הקבוצה היא מרכיב מרכזי ותנאי להצלחת המשימה הקבוצתית, זוהי גישה קהילתית בארגון, הרואה בהכנסת אלמנטים קהילתיים לתוך עבודת צוות מנוע להגברת האפקטיביות והיכולת של צוות או ארגון לעמוד במשימותיו.

מודל U התווה את ה 'מה', ומודל חבורת משימה את ה'איך'

הבחירה לעבוד בשני המודלים במקביל היתה כדי לייצר שורת רווח כפולה – תוצר נכון וראוי יחד עם בניית צוות פסג"ה שיש בו יחסי אמון וחוזק קהילתי.

"עצם הדגש על בניית יחסים בצוות אפשר לנו להתמודד עם רגעים שבהם שמענו דברים פחות נעימים מהשותפים להם הקשבנו, וסייע לבניית העבודה כך שהיתה משותפת באמת. חלק מהצוות אמר שזה היה החלק המשמעותי עבורם בתהליך"
(אפרת פרננדס)

הישגים ותקוות
השנה הזו הוקדשה בעיקר להקשבה לשותפים, להסקת מסקנות מתוך השיח, ולבניה של מודל שיבדק בשנה הקרובה. החלק המשמעותי של התהליך עד כה היה החיבור שנוצר עם השטח והשותפים שלנו: מורים, מדריכים, מורי מורים, מנהלי בתי ספר, מפקחים, אפילו מנהלת הדרכה מארגון עסקי, שסיפרה על התפתחות עולם ההדרכה מחוץ לעולם החינוך. בשנה הקרובה ייחל פיילוט במספר בתי ספר, בהם יוטמע מודל שונה של פיתוח מקצועי, אשר פותח בעקבות השיחות. צוות הפסגה יתחלק בין בתי הספר כדי לסייע בהטמעת המודל. בסיום התהליך הצוות יבנה מסמך מסכם – עבור כלל השותפים - של מסקנות והצעות לשיפור והרחבה.

"השיחות  עם שותפי תפקיד הסתיימו בתודה גדולה על כך שהקשיבו להם ועל נחיצות המהלך. בנוסף העברנו מסר לשותפים: דעתכם חשובה לנו – אנחנו כאן כדי להקשיב ללמוד ולהתפתח יחד, תוך אילוצים, צרכים והבנה הדדית"
(גיא חפץ)

אפילוג - סוף שהוא בעצם התחלה
התהליך שהתרחש השנה במרכז הפסג"ה צפת טומן בחובו הזדמנות. הזדמנות עבור כל ארגון להשתפר ולהשתנות, לא רק ממקום של קושי או משבר אלא גם כאשר הכל נראה טוב, וקיים רצון להתוות כיוון מסוים לעתיד ולא לנוח על השמרים. מבנה המהלך, על שני הצירים שלו, תיאוריית U  ומודל חבורת משימה, יכול להוות מודל לפסגות אחרות – עם התאמות כאלה ואחרות.

"יצרנו מודל בר שיכפול, וזה אחד הדברים החשובים שקרו בתהליך הזה"
(גיא חפץ)
Footer Mobile