משב רוח למובילי פעילויות בחירוםמשב רוח למובילי פעילויות בחירום
פרויקט משב רוח הינו פלטפורמת וואטסאפ ייעודיות
למובילי פעולות התנדבות והובלת קהילות בחירום

הקבוצות נוצרו על מנת לסייע לכם בכלי עזר לניהול הפעילות, להתיעצות, שיתוף ידע, וחיזוק קשרים.  ​​​​
*הפרויקט הינו יוזמה של מרכז ק.מ.ה במכללת אורנים​ , שמטרתו חיזוק האיתנות החברתית בישראל, בשגרה ובחירום​​​
Footer Mobile