external studies Contact

NLP Practitioner + Coaching - לימודי תעודה

הרשמה מקוונת תשפ"א
​​​​
מקומות אחרונים, ההרשמה לקראת סיום
​​​​​​​​​​​​
לימודי NLP בלימודי חוץ במכללת אורנים

קוד התוכנית: 31702
300 שעות אקדמיות + 20 שעות פרקטיקום
רכזת התוכנית: שרית למפרט שושן

מבוא
האימון האישי וה-NLP הם עולמות משני חיים, המשלימים זה את זה.
ה - NLP כולל מיומנויות של קריאת שפת גוף, תקשורת בין אישית ונחשב לאחד הכלים האפקטיביים ביותר להובלה של תהליכי שינוי. זוהי גישה המשלבת בין המודע ללא מודע, תוך שימוש בכלים לשינוי ריגשי, שינוי מחשבתי ושינוי התנהגותי.  האימון האישי (Coaching) הינו תהליך מודע של שינוי בחיינו. השילוב בין שתי גישות אילו יכשיר אתכם להיות מאמנים ומלווים  של תהליכי שינוי ויקנה לכם יתרון משמעותי בתחום זה.  
 
מטרת הלימודים
להכשיר מאמנים בעלי יכולת ב NLP בדגש על צמיחה אישית כבני אדם.

יתרונות התוכנית
 • תוכנית ייחודית המשלבת קורס בסיסי ב-NLP יחד עם קורס אימון, כמסע משותף של קבוצת הלמידה
 • תהליך עמוק ומקצועי
 • התוכנית מלווה בחומרים כתובים, בחוברות קורס ובמצגות לתרגול נוסף

תנאי הקבלה
 • תואר ראשון ומעלה.
 • קורות חיים
 • ראיון טלפון / פרונטלי
 • סטודנטים אשר אינם בעלי תואר יוכלו להגיש בקשה מיוחדת לרכזת התכנית.

היקף ומועד הלימודים
תחילת לימודים 14.10.20
10 מפגשים יתקיימו באופן מקוון בימי ראשון בשעות 19:00-16:30

נושאי הלימוד
היכרות עם ה-NLP:
חלק א׳
היכרות עם עולם ה-NLP
שפת גוף מתאמן - מאמן
מיומנויות תקשורת
מושגים מעולם ה-NLP
הנחות יסוד מעצימות  

חלק ב׳
טכניקות NLP
הכרות עם עולם האימון:

חלק ג׳
היכרות עם עולם האימון
מהו אימון?
אתיקה באימון
יחסי מאמן - מתאמן

חלק ד׳
טכניקות של עולם האימון
טכניקות של עולם אימון ה-NLP

להפוך למאמן
חלק ה׳
אינטגרציה בין NLP לאימון
מתי משתמשים בכל אחת מהטכניקות
פרקטיקום
אימון אישי - 3 מפגשים

שכר הלימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז המידע וההרשמה 04-9539669
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה   

חובות הסטודנט
 • 2 מבדקים קצרים במהלך קורס ה-NLP
 • מבחן מעשי Practitioner NLP
 • מבחן עיוני Practitioner NLP
 • 10 מפגשי אימון כמתאמן, על ידי עמיתים לקורס
 • 10 מפגשי אימון כמאמן.
 • 20 שעות פרקטיקום - אימון והגשת דוחות.

תעודה
העומדים בדרישות ההסמכה*  יקבלו  שתי תעודות בינלאומיות של האיגודים העולמיים:
IN   ICI    
NLP PRACTITIONER – IN
NLP COACHING -ICI

מסלול אישי באחריות הסטודנט
על עובד ההוראה להגיש בקשה למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו, 45 יום מראש, ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

*פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים

Footer Mobile