external studies Contact

לימודי תעודה בתרגום: אנגלית–עברית-אנגלית

הרשמה מקוונת תשפ"א

קוד התוכנית: 30700
רכזת התוכנית: אילנה דהן
ilanadahan111@gmail.com

קורס שנתי, 168 שעות אקדמיות


מבוא

התוכנית החדשה ללימודי תרגום תיפתח בשנת הלימודים הקרובה. התוכנית מציעה מסלול לימודים המותאם לצרכים הקיימים כיום בשוק העבודה ולסביבות העבודה הטכנולוגיות המתקדמות ביותר הקיימות כיום בתחום התרגום. התוכנית כוללת 168 שעות שנתיות.

התוכנית הינה תוכנית יוקרתית ומקיפה, המעניקה ללומדים הכשרה אקדמית ומעשית המותאמת לשוק העבודה המתעדכן. בתוכנית קורסים ייחודיים ומותאמים במיוחד לאנשים המבקשים לפתח קריירה (ראשונה או שנייה) בתחום התרגום כגון: תרגום עסקי, מתורגמנות (תרגום עוקב/סימולטני), תמלול ועריכת כתוביות, התנסות בכלי תרגום ולוקליזציה ומגע ראשוני עם סוכנות תרגום.

בסיום הלימודים ניתן למצוא תעסוקה במסגרת חברות תרגום גדולות או על בסיס פרטי.

התוכנית מכשירה מתרגמים במספר תחומים עיקריים בדגש על תרגום מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית: תרגום ספרותי, מדעי, עיתונאי, עסקי, מתורגמנות ועריכת כתוביות. בבסיס הכשרת המתרגמים עומדת התפיסה כי יש להעניק ללומדים ידע אקדמי מעמיק בכל הנוגע לגישות השונות הקיימות בתרגום,  עמידה על הבדלים מבניים ולקסיקליים במפגש של שתי לשונות, הכרות עם טכניקות שונות של תרגום, אילוצי התרגום והכרת פתרונות. בצד הידע התיאורטי תיערך התנסות מעשית במסגרתה הלומדים יתרגמו ויערכו טקסטים מסוגות שונות והכרות עם תוכנות הרלבנטיות כיום בשוק העבודה.
כל המרצים בתכנית הינם מרצים מקצועיים המשלבים ידע אקדמי עם ניסיון מעשי עשיר בתרגום.

 

מטרות

 • להעניק ללומדים ידע אקדמי תיאורטי ומעשי מעמיק בתחום התרגום.
 • להכשיר מתרגמים במספר תחומים: ספרותי, אקדמי, עסקי.
 • להכשיר מתרגמים בתחומים הייחודיים בתרגום לאזור הצפון, בהם, כלי תרגום ולוקליזציה, מתורגמנות, עריכת כתוביות ותמלול.
 • להעניק ללומדים כלים להשתלבות בשוק העבודה.


נושאי הלימוד
שיעורים

 • סוגיות בתרגום - תיאוריה ומעשה (תרגום עברית <אנגלית)–שיעור וסדנה. סמסטר א'
 • כלי תרגום ולוקליזציה ומגע ראשוני עם סוכנות תרגום. קורס שנתי- שיעור וסדנה. סמסטר א' ו-ב'


סדנאות 

 • סדנת תרגום סמסטר א'
 • מתורגמנות (תרגום עוקב וסימולטני). סמסטר א'
 • תרגום עסקי. סמסטר ב'
 • תמלול ועריכת כתוביות. סמסטר ב'
 • סדנאת עריכה לשונית. סמסטר ב'

היקף ומשך הלימודים
שנת לימודים אקדמית, 168 שעות שנתיות, נובמבר תשפ"א
בימי ראשון בין השעות  14:00-20:00
הלימודים בסמסטר ב' יהיו מקוונים Online מלבד שני שיעורים פרונטליים במכללה

תנאי הקבלה
 • תואר ראשון ומעלה*
 • ידע טוב בשפה האנגלית והעברית
 • ראיון אישי

*יינתן שיקול דעת למקרים חריגים


שכר לימוד

לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז המידע וההרשמה 04-9539669
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה   

חובות הסטודנט
 • נוכחות של 80%
 • הכנת עבודות/תרגילים.
 • כתיבת עבודה או מבחן סיום.

 

תעודה
למסיימי התוכנית בהצלחה תוענק תעודה המעידה על סיום לימודי תרגום עברית- אנגלית- עברית מטעם מרכז ק.מ.ה. במכללת אורנים.

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.

 

מסלול אישי באחריות הסטודנט
על עובד ההוראה להגיש בקשה למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו, 45 יום מראש, ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

מרצים

 • אילנה דהן (עריכה עיתונאית, סדנת עריכה לשונית)
 • ד"ר טלי סידר (סוגיות בתרגום, סדנת תרגום, מתורגמנות)
 • אריאלה תמיר (כלי תרגום ולוקליזציה, תרגום עסקי)
 • ד"ר אנה ענבר (עריכת כתוביות ותמלול)
 • ד"ר ברק אוירבך (סדנת עריכה לשונית)
הרשמה מקוונת תשפ"א
Footer Mobile