external studies Contact

לימודי תעודה בתרגום: אנגלית–עברית

הרשמה מקוונת תשפ"א

רכזת התכנית:  פרופ' רינה בן-שחר
benshar@research.haifa.ac.il
סמל  התכנית: 30700
תכנית דו-שנתית
420 שעות לימוד אקדמיות
מסלול: אנגלית-עברית
 

מוכר כלימודי חובה בשנת שבתון​


אודות התכנית
תכנית לימודי תעודה בתרגום במכללת אורנים היא התכנית היחידה באזור הצפון, המציעה מסלול לימודים בתרגום מעברית לאנגלית (וההפך), ובכך עונה על צורך ממשי הקיים בשוק העבודה, של תרגום מדעי, אקדמי וטכני, תרגום כתוביות ותרגום ספרותי. זוהי תכנית ייחודית המעניקה הכשרה מקצועית באספקטים לשוניים-בלשניים וספרותיים, ביחד עם אספקטים מעשיים של הכשרת הלומדים לשוק העבודה בתרגום. הלומדים בתכנית זו מקבלים כלים לא רק להתמודדות עם מלאכת התרגום עצמה לסוגֶיה אלא גם לעבודת תיווך בין תרבויות. התכנית המחודשת לתרגום פועלת בשיתוף פעולה עם חברות וסוכנויות תרגום מהמובילות בישראל להתאמת תכני הלימוד ושיטות העבודה לשוק.
 
יתרונות התכנית

 • תכנית מקיפה ונוגעת בדיסציפלינות אחדות: בלשנות, ספרות, ידיעת שפות, בקיאות ספציפית בעברית ובאנגלית, הקשרים תרבותיים

 • דרישה גדולה למתרגמים מקצועיים בשוק, אנו מקבלים פניות רבות מחברות תרגום לגיוס סטודנטים בתכנית שלנו לעבודות תרגום

 • אפשרויות תעסוקה מגוונות: תרגום מדעי, תרגום ספרותי: במסגרת הוצאות ספרים וחברות תרגום ייעודיות, תרגום כתוביות לקולנוע ולטלווזיה.

 
מטרות הלימודים
הכשרת מתרגמים מקצועיים בתחום התרגום המדעי והטכני ובתחום התרגום הספרותי
הכשרה לפעילות תרגום כאמצעי לתיווך בין תרבויות
השתלבות בשוק העבודה בתרגום: יצירת קשרי עבודה מול סוכנויות תרגום, קידום ופרסום, הכרת כלי תרגום מובילים
הכרת סוגיות יסוד בתרגום ואילוצים מיוחדים הפועלים על תרגום משפה לשפה
הקניית ידע רלוונטי בבלשנות כללית, בבלשנות משווה ערבית-אנגלית-עברית, בסגנון ובעריכת טקסט

קהל היעד ותנאי קבלה
בוגרי חוגים לבלשנות או ללשון: לשון עברית, שפה וספרות ערבית, שפה וספרות אנגלית. תישקל קבלתם של בוגרי ספרות עברית והשוואתית. תישקל גם קבלתם של בוגרי חוגים לא לשוניים, שיש להם ניסיון בתרגום. הקבלה ללימודים מותנית בריאיון.
 
היקף ומועד הלימודים
יום ג', בין השעות 19.30-14.00 (6 ש"ש),
באחד מהסמסטרים הלימודים יסתיימו ב- 19.00, ובסמסטר אחר הלימודים יימשכו עד 20.30 .
 
נושאי הלימוד

 • סוגיות יסוד בתרגום (תיאוריות בתרגום ספרותי ובתרגום מדעי; גישות שונות לתרגום "טוב"; האילוצים הפועלים על התרגום: הבדלי תרבות, הבדלים במבנה השפות המתעמתות בתרגום, נורמות חבריות-תרבותיות המשפיעות על המתרגם, פתרונות תרגום בהתחשב בז'אנר, בסוג הטקסט ובפונקציה שלו ועוד)

 • תרגום מדעי ותרגום טכני (תרגום רפואי, תרגום משפטי, תרגום טכני – הוראות שימוש והפעלה, ממשקי תוכנה ועוד)

 • תרגום כתוביות לקולנוע ולטלוויזיה

 • תרגום פרוזה ספרותית (הפונקציות של הטקסט הספרותי, התמודדות עם תרגום תבניות ספרותיות, תרגום מילולי לעומת תרגום פונקציונלי, גישור על פערי שפה ותרבות ועוד)

 • בלשנות משווה (השוואה דקדוקית ומילונית בין השפות המתעמתות בתרגום – אנגלית-עברית או ערבית-אנגלית-עברית, לשם הכרת ההבדלים המבניים והמילוניים הבסיסיים בין השפות, היוצרים בעיות תרגום; התמודדות עם פתרונות תרגום לבעיות אלה)

 • סגנון ועריכת טקסט (הכרת התקנים של האנגלית, הערבית והעברית, הכרת אופציות סגנוניות, קישור בין תפקיד הטקסט לבין הבחירה הסגנונית, עקרונות עריכת טקסט)

 • הכרת כלי תרגום מובילים והתנסות בהם (תוכנות טרדוס, וורדפסט, ממוקיו; מילונים מודפסים ואינטרנטיים ועוד)

 • המתרגם ושוק העבודה (קשרי עבודה עם סוכנויות תרגום, עבודה כעצמאי/ת, קידום פרסום – הקמת אתר, קידום באינטרנט ועוד)


אקרדיטציה
למוסמכים ולסטודנטים לתואר שני בהוראת שפות באורנים שלמדו 2 ש"ש בתחום במסגרת התכנית, תינתן אקרדיטציה בהתאם.
 
שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה 
 
חובות
נוכחות  לפחות ב - 80 אחוזים מהשיעורים, השתתפות פעילה בשיעורים, כתיבת מבחנים והצלחה בהם לפי דרישות הקורס, כתיבת עבודות לפי דרישות הקורס.
 
גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס
 
תעודה                 
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
 
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.
 
*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

הרשמה מקוונת תשפ"א
Footer Mobile