טופס נייח

אורינטציה לעובדי קידום נוער חדשים

קוד תוכנית: 93303

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 90 שעות – תעודה.
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה – עובדי חינוך טיפול

רציונל
השתלמות זו, מהווה קורס אוריינטציה בסיסי לכל עובד חינוך - טיפול ביחידה לקידום נוער. במהלך ההשתלמות ירחיבו המשתלמים את הידע על הארגון, אוכלוסיית נוער בסיכון ויגבשו את זהותם המקצועית.  

מטרות
  • אוריינטציה לאגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון וחשיפה ראשונית למושגים בפדגוגיה טיפולית                   
  • גיבוש זהות מקצועית של עובד קידום נוער בעבודה החינוכית טיפולית.           
  • הבנה וחיבור לערכי הארגון ותפיסת העולם העומדת בבסיסו.                         
  • הקניית מיומנויות לעבודה עם נוער בסיכון

נושאים מרכזיים
1.   למידה ויישום של תוכנית ההתערבות החינוכיות-טיפוליתבקידום נוער.
2.   היכרות עם תחומי הליבה כמרחבי עבודה חינוכיים טיפוליים.               
3.   רכישת כלים ומיומנויות לעבודה עם נוער בסיכון ונוער מנותק, וישומם.      

פירוט דרכי היישום ביחידות: עבודה על פי תכנית התערבות וליווי המנחה, למידה התנסותית, משימות תרגול בעבודה עם בני הנוער ביחידות , והבאת תיאורי מקרה למפגשי ההשתלמות.                       

דרישות מיוחדות: המלצה ואישור של מנהל ומנחה היחידה. הגשת עבודת סיכום בהיקף של 10-5 עמודים, שתתאר תהליך עבודה חינוכי- טיפולי עם נער/היחידה, לאור התכנים שנלמדו בהשתלמות.              


תכנית ההשתלמות
תאריךש"אשעות נושא המפגשמרצה:

סוג המפגש

31.10.22809:00 – 15:00הכרות עם הארגון, עם הקורס, אחד עם השניט.נפא"פ
14.11.22809:00 – 15:00יישוג ויצירת קשרט.נ

פא"פ

>

28.11.22809:00 – 15:00התנגדויות, למה הן שם, מה הן אומרות ואיך לעבוד איתןט.נ

פא"פ

>

12.12.22809:00 – 15:00יום שטח ואתגר בעבודה חינוכית טיפולית – קבוצותט.נ

פא"פ


2.1.23809:00 – 15:00עבודה משותפת עם קבסו"תט.נ

פא"פ


16.1.23809:00 – 15:00חינוך טיפול  ופדגוגיה ביחידה לקידום נוערט.נ

פא"פ


30.1.23809:00 – 15:00אינטייק  - איסוף מידע וקביעת מטרותט.נ

פא"פ


13.2.23809:00 – 15:00התנהגיות סיכון ומצבי חירוםט.נ

פא"פ


27.2.23809:00 – 15:00הורים  ומשפחהט.נ

פא"פ


‏13/03/2023809:00 – 15:00תעסוקהט.נפא"פ
‏27/03/2023509:00 – 15:00פרידה, פיתוח ותרגול מיומנויות טיפוליות בסיסיות: הקשבה, שאילת שאלות, התבוננות פנימה והחוצה, עיבודט.נפא"פ
17.4.23509:00 – 15:00המשך פרידה וסיכוםט.נפא"פ


Footer Mobile