טופס נייח

חברים למסע

קוד תוכנית: 93304

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 40 שעות – גמול ללא ציון
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה – עובדי חינוך טיפול
מרצים: סגל גבעת חביבה

רציונל
קידום נוער - תכנית היל"ה, בשיתוף פעולה עם המרכז היהודי - ערבי בגבעת חביבה, מזמינים אתכם.ן לקחת חלק בקורס לפיתוח מקצועי בנושא חינוך לחברה משותפת בדגש והתייחסות ליחסים בין החברה הערבית והיהודית בישראל לצד תופעת הגזענות והאלימות בחברה.       

מטרות 
  • העמקת היכרות בינאישית ובין תרבותית                                                   
  • שיח על מצב החברה בישראל     
  • תכננון  יוזמות משותפות       

נושאים מרכזיים
  • היכרות עם המושג "חברה משותפת"
  • החברה הישראלית על גווניה, אלימות וגזענות                       
  • חשיבה משותפת, תכנון ושיתוף רעיונות    

פירוט דרכי היישום ביחידות: הצעות לפרויקטים משותפים בין יחידות/מחוזות בסיום ההשתלמות                          

תכנית ההשתלמות 
תאריךש"א
שעותנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

15.1.2389:00-15:00היכרות ראשונית משתתפים ומנחים תיאום ציפיות היכרות עם הסילבוס והתכנים העמקת ההיכרות הבין אישית ובין מקצועיתסגל גבעת חביבהלחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
30.1.2389:00-15:00היכרות  עם המושג "חברה משותפת. ההתפתחות הזהות פוליטית- לאומית של החברה הערבית, מול השילוב האזרחי.סגל גבעת חביבהלחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
13.2.2389:00-15:00החברה הישראלית על גווניה, אלימות וגזענות חשיבה על דרך משותפות להתמודדות חשיבה על יוזמות משותפות סגל גבעת חביבהלחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
5.3.2389:00-15:00סיור בעכו- היחסים בין שתי החברות בעיר, שינויים שהתרחשו במישור החברתי פוליטי כלכלי של העיר ואת השינויים שהתרחשו בה במהלך העשורים האחרונים ועד היום לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
19.3.2389:00-15:00חשיבה משותפת, תכנון ושיתוף הרעיונותסיכום התהליךלחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.Footer Mobile