טופס נייח

הכשרה פדגוגיה טיפולית לעובדי חינוך טיפול

קוד תוכנית: 93321

אופי המפגשים: פנים מול פנים
היקף ההשתלמות: 46 שעות גמול ללא ציון
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול
מנחה מוביל: גומאנה זאמל

רציונל
השתלמות זו מתקיימת כחלק מהתכנית השנתית של קידום נוער במחוז ירושלים ומנח"י, ומתוך תפיסה של אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך. 
התפיסה פדגוגיה טיפולית נועדה לחולל שינוי בעבודה חינוכית טיפולית, לתת מענה מותאם אשר יסייע בקידום נערים ונערות להצלחה אקאדימית נורמטיבית ולקדם תפיסת עבודה מקצועית ושפה משותפת. תפקידו של עובד חינוך טיפול בקידום נוער היל"ה מעלה התמודדיות עם מגוון נושאים חינוכיים- טיפוליים במישור הפרטני, הקבוצתי והמערכתי הדורש ממנו יכולת לתכנן תוכנית מותאמת והוליסטית לכל נער ונערה שמטרתה להפוך אותם לבוגרים עצמאיים עם תחושת מסוגלות והצלחה בלימודים. 
השתלמות זו תעזור לעובדים להכיר ולהבין  המרכיבים התיאורטיים של הפדגוגויה הטיפולית ולפתח  היכולת ליישום התפיסה בעבודתם בשטח. 

מטרות 
  • קידום תפיסה מקצועית של פדגוגיה טיפולית. 
  • רכישת כלים מקצועיים והתאמה לעבודה החינוכית-טיפולית בשטח, חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה.
  • שיתוף ולמידת עמיתים. 
  • חיזוק הקשר במחוז וגיבוש זהות מקצועית . 

נושאים מרכזיים
  • העמקת ההיכרות וחיבורים בין ההוגים השונים וחיבור לשטח 
  • פדגוגיה טיפולית – הלכה למעשה          
  • מיומנויות וכלים טיפוליים, חשיבה משותפת.     

פירוט דרכי היישום ביחידות:   חיבורים – משימה משותפת  בזוגות 

תכנית ההשתלמות
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

27/10/202269:00-15:00

היכרות, תיאום ציפיות והצגת מסגרת ההכשרה.היכרות עם אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון. מבוא, מהי פדגוגויה טיפולית.  גד יאיר . עבודה בקבוצות, חיבור ויישום  בין תיאוריה לעבודה בשטח.

 

גומאנה זאמל פא"פ
7/11/2269:00-15:00וינקוט.    עבודה בקבוצות, חיבור ויישום בין תיאוריה לעבודה בשטח.  גומאנה זאמל פא"פ
22/11/2269:00-15:00פריירה+ ביון.   עבודה בקבוצות, חיבור ויישום בין תיאוריה לעבודה בשטחגומאנה זאמל פא"פ
1/12/2269:00-15:00סליגמן+ זיו.  עבודה בקבוצות, חיבור ויישום בין תיאוריה לעבודה בשטח.  גומאנה זאמל פא"פ
8/12/2269:00-15:00הצגת פרזנטציות בזוגות.  סיכום השתלמות.  גומאנה זאמל פא"פ
טרם נקבע 8 8:00-16:00עבודת שטח – יישוג ואיתור נערים לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.פא"פ
טרם נקבע 88:00-16:0עבודת שטח – כלים ומיומניות למפגשים עם הנערים בתוך השטח .לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.פא"פFooter Mobile