טופס נייח

קבוצת הדרכה לעובדי קידום נוער - סוגיות בעבודה עם הורים מתבגרים

קוד תוכנית: 93362

אופי המפגשים: מקוון
היקף ההשתלמות: 10 שעות- ללא גמול
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול

רציונל
חשיבות המעורבות והשותפות של ההורים במשולש קידום נוער-נער-הורים

מטרות
  • לאפשר מרחב למידה משותף לעובדים מיחידות שונות
  • להרחיב את הידע של העובדים בגישות התייחסות שונות לעבודה עם הורים
  • להרחיב בכל יחידה את המענים הטיפוליים הקיימים עבור ההורים

נושאים מרכזיים
  • היכרות עם גישת 'אייכה'
  • היכרות עם 'המפה הלא מודעת של ההורות'
  • הדרכת הורים קבוצתית ופרטני ת

תכנית ההשתלמות 
תאריךשעות
ש"א
נושא המפגשמרצה:

סוג המפגש

09/1109:00-10:302גישת אייכהמרכז אייכהכל המפגשים מקוונים
07/1209:00-10:302גישת אייכהמרכז אייכה 
11/0109:00-10:302גישת אייכהמרכז אייכה 
08/0209:00-10:302המפה הלא מודעת של ההורותצ'לה בניה 
15/0309:00-10:302טיפול קצר מועד דינמי בהוריםטרם נקבע 

Footer Mobile