טופס נייח

עבודה עם קלפים

קוד תוכנית: 93345

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 24 שעות – ללא גמול
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול
מנחה מוביל: ציפורת כוכבי

רציונל
פתוח והגדלת ארגז הכלים והמיומנויות של עובדי חט ומנהלים בעבודה השוטפת

מטרות
  •  הרחבת ארגז הכלים המקצועי של העובדים                                                                    
  • פיתוח תקשורת בינאישית, תוך אישית               
  •  כלי בהעצמה בתהליכי התמודדות במצוקות שונות                  

נושאים מרכזיים
  • הכרת קלפים ודרכים שונות לעבודה פרטנית /קבוצתית 

תכנית ההשתלמות
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

26/12/2269-14עבודה עם קלפים טיפוליים- אלעדעופרה איילוןפא"פ
26/03/2369-14עבודה עם קלפים טיפוליים - ציפורתעופרה איילוןפא"פ
27/3/2369-14עבודה עם קלפים טיפולייםעפרה איילוןפא"פ
28/3/2369-14עבודה עם קלפים טיפולייםעפרה איילוןפא"פFooter Mobile