טופס נייח

עבודה בקלפים בשפה הערבית

תוכנית: 93346

אופי המפגשים
: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 12 שעות – ללא גמול
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול
מנחה מוביל: ציפורת כוכבי

רציונל
העבודה בקלפים באמצעות המטפורות מזרזת תהליכים ומאפשרת לאדם להשיל מעליו את המכשולים ולנכס לעצמו את הכוחות הפנימיים הטמונים בו ואת הכוחות החיצונים העומדים לרשותו.             

מטרות 
  • העבודה בקלפים באמצעות המטפורות מזרזת תהליכים ומאפשרת לאדם להשיל מעליו את המכשולים ולנכס לעצמו את הכוחות הפנימיים הטמונים בו ואת הכוחות החיצונים העומדים לרשותו.     
  • דרך לקשר עם הזולת (במשפחה או בקבוצה) על יד החלפת סיפורים ויצירת סיפורים משותפים.;
  • כלי השלכתי, כמסך להשלכת תכנים בלתי מודעים ולהחצנת התמונות הפנימיות שהו "מעבר למילים".

נושאים מרכזיים
  • למה קלפים, קווים בסיסים  בהנחיה עם הקלפים סוגי קלפים, גלוי ,סמוי   

תכנית ההשתלמות
תאריך ש"א
שעות
נושא המפגש: שם המרצה:

סוג המפגש

5/1/23 4 10-14 עבודה עם קלפים סאמהר חילף פא"פ
4/2/23 4 10-14 עבודה עם קלפים סאמאהר חילף פא"פ
7/3/23 4 10-14 עבודה עם קלפים סאמאהר חילף פא"פ

Footer Mobile