טופס נייח

מישרים מבט למציאות

קוד תוכנית: 93372

אופי המפגשים: משולב: פנים אל פנים + מקוון
היקף ההשתלמות: 40 שעות לגמול ללא ציון 
מנחה מוביל: איווט תלחמי
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול

רציונל
יצירת מרחב מקצועי לכלל המנהלים ביחידות  . להעמיק את ההבנה ולקדם את יכולות הניהול בעבודה עם נוער בסיכון. הם ירכשו ידע אודות עבודה מערכתית בתנאי אי ודאות , פדגוגיה טיפולית ופיתוח תכניות. 

מטרות
  • הרחבת הידע בסוגיית ההתמכרות והשימוש בחומרים ממכרים
  • מתן כלים אופרטייבים להתערבות במצבים של שימוש והתמכרות 
  • מתן כלים ויצירת שפה מותאמת תרבותית לחברה הערבית במחוז

נושאים מרכזיים
  • סוגי החומרים הנפוצים בחברה הערבית 
  • לימוד על דרכי התערבות
  • היכרות עם מסגרות טיפול בקהילה 

פירוט דרכי היישום ביחידות: כל יחידה תידרש לבנות  תוכנית עבודה התערבות יחידתית בתחום של שימוש והתמכרות לסמים ואלכוהול.

תכנית ההשתלמות
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

24/10415:00-18:00גישות בהתמכרויות ופסיכופתולוגיהד''ר ואליד חדדפא"פ
14/11415:00-18:00 חומרים פסיכואקטיביים/ סמי פיצוציות/אלכוהול  . יעוץ והכוונה ומסגרות טיפול לנוער נפגעי סמים ומשפחותיהםד''ר ואליד חדדפא"פ
 03/0189:00-14:00סיור במוסד לטיפול ושיקום אסירים ונפגעי סמים בחיפה, ופגישה עם מכור נקי מהחברה הערביתד''ר ואליד חדדפא"פ
13/03416:00-19:00תכניות מניעה ורגישות תרבותית. ילדים בסיכון בחברה הערביתד''ר ואליד חדדמקוון
  13/4 4  10:00-13:00

  תכניות מניעה ורגישות תרבותית. כישורי חיים ותרגול משטח

 

 ד''ר ואליד חדד מקוון
 25/06  8  9:00-14:00  תכניות מניעת סמים ואלכוהול במוקד על רגישות תרבותית  . איתור מצבי סיכון ומחלות נפש         ד''ר ואליד חדד  פא"פ
   25/06  89:00-14:00 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

  כלים להתמודדות עם סמים ואלכוהול בחברה הערבית. סיכום.

 

  ד''ר ואליד חדד  פא"פ


Footer Mobile