טופס נייח

חינוך לגבריות

קוד תוכנית: 93342

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 15 שעות – ללא גמול
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול
מנחה מוביל: עידו רומיאנק

רציונל                    
הכשרת צוותי קידום נוער לתוכנית גיל התגברות העוסקת בעבודה חינוכית-טיפולית מותאמת מגדר – התבוננות על הזווית הגברית.
זאת על מנת שהיחידות לקידום נוער יהוו מרחב בטוח לנעריהם לחקור את גבריותם בהקשרים חברתיים ותרבותיים שונים ובכך להעצים את הנערים, להרחיב את הכלים להתמודדות ולצמצם את התנהגויות הסיכון הכרוכות בניסיונות עמידה בנורמות מגדריות מקובעות.

מטרות 
  • מתן ידע בנושא עבודה חינוכית-טיפולית מותאמת מגדר – התבוננות על הזווית הגברית      
  • מתן כלים פרקטיים לעבודה מותאמת מגדר תוך התמקדות בזווית הגברית         
  • מתוך כך - הפעלת תוכנית ביחידה לעבודה מותאמת מגדר עם הבנים ביחידה.                    

נושאים מרכזיים
  • תהליכי הבניית זהות גברית
  • דפוסי תקשורת גברית                          
  • גבריות וסיכון בקרב בני נוער                     

פירוט דרכי היישום ביחידות:  הפעלת מיומנות – עבודה קבוצתית עם בנים                       

תכנית ההשתלמות
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

6.11.227.59:00-15:30תהליכי הבניית זהות גברית, דפוסי תקשורת, גבריות ומיניותיאיר אפטרפא"פ
25.12.227.59:00-15:30גבריות וסיכון בקרב בני נועראורן גורפא"פFooter Mobile