טופס נייח

פדגוגיה טיפולית ואלימות להדברות

קוד תוכנית: 93381

אופי המפגשים: משולב:  מקוון + פנים אל פנים 
היקף ההשתלמות: 40 שעות לגמול ללא ציון 
מנחה מוביל: מקסי זיטוני 
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול

רציונל
פדגוגיה טיפולית
הפדגוגיה הטיפולית עוסקת בקשר שבין נפש התלמיד שחווה בחייו מצבי כישלון, אכזבה ופגיעות רגשיות ופיזיות לבין תהליכי למידה ועמידה בהישגים לימודיים נורמטיביים. החיבור בין הפדגוגיה לטיפול, התכנים, שיטות ההוראה ועולם הרגש, מאפשר לקדם את התלמיד לעבר הישגים משמעותיים המובילים לשינוי התודעה שלו כבוגר עצמאי ומצליח.
 ייחודה של פדגוגיה הטיפולית טמון בתפיסה ההרמונית שבין פדגוגיה וטיפול, המתבססת על הנחה שהלמידה ורכישת ההשכלה היא המרחב המרכזי ליצירת שינוי רגשי, וזה בתורו- הופך את הלמידה לחוויה משמעותית המשפיעה על התודעה ועל התנהגות התלמיד.
הפדגוגיה הטיפולית שואפת להפוך את הנערים בסיכון לתלמידים מתפקדים, ולאפשר להם, באמצעות התהליך הלימודי, התארגנות פיזית ורגשית המובילה לנגיעה בנפשם של התלמידים ולהפיכת החוויות שלהם למשאב ידע ולמקור לתקווה.

בנוסף לנושא הפדגוגיה תתקיים הכשרה בת שני מפגשים בנושא אלימות = יום למידה עם מכון חרוב: 
טראומה, פגיעה בוויסות והתמודדות עם קונפליקטים וסיטואציות מציפות מול נערים/רות במרחב היחידה לקידום נוער 
  • מהי טראומה וכיצד היא משפיע על מנגנון הוויסות?  
מה נחשב טראומטי בקרב ילדים ובני נוער; כיצד טראומה משפיע על התפתחותם של ילדים, בני נוער ומשפחות; כיצד היא משפיע על מנגנון הוויסות? 
  • התמודדות עם סיטואציות מציפות וקונפליקטים במרחב 
מופעים ושחזורים של הטראומה (הסיפור מאחורי ההתנהגות); מניעה והתמודדות עם סיטואציות נפיצות –: מהו מצב נפיץ, מודל ארבע השאלות לזיהוי אסטרטגיית ההתערבות יעילה במצבים נפיצים 
  • מהלכה למעשה: תרגול התערבות דרך טכניקת 4 השאלות 
 
מטרות 
  • המשתלמים יכירו ויבינו את עקרונותהעבודה של הפדגוגייה הטיפולית 
  • המשתלמים יישמו את תפיסת העבודה של הפדגוגיה הטיפולית

נושאים מרכזיים
  • הכרות עם בסיס התאוריות של הפדגוגיה הטיפולית- ויניקוט, פררה, גד יאיר, ביון וזיו

תכנית ההשתלמות 
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

4/12/2269:00-14:45הכרות עם עקרונות הפדגוגיה הטיפולית, הצגת מבנה ותכנים, תיאום ציפיות. ויניקוט – מרחב פוטנציאליגיא פיורוביץפנים מול פנים
18/12/2249:00-12:30פדגוגיה של שחרור – פריירה תשעה עקרונות משני תודעהגיא פיורוביץזום
1/1/2349:00-13:00מוטיבציה -אבנר ונעמי זיו סוגי מוטיבציה ודרכים לפיתוחה בקרב בני הנוערגיא פיורוביץא-      סכרוני
15/1/2369:00-14:45גד יאיר – מחוויות מפתח לנקודתמפנהוילפרד ביון – הקבוצה – הנחותבסיסיותגיא פיורוביץפנים מול פנים
29/1/2349:00-12:30מודל אושר מתוך למידהPERMAגיא פיורוביץזום
12/2/2369:00-14:45חזרה על מוטיבציה סיכום ותוצריםגיא פיורוביץפנים מול פנים
20/2/2359:00-14:00טראומה, פגיעה בוויסות והתמודדות עם קונפליקטים וסיטואציות מציפות מול נערים/רות במרחב היחידה לקידום נוערמכון חרובפנים מול פנים
13/3/2359:00-14:00טראומה, פגיעה בוויסות והתמודדות עם קונפליקטים וסיטואציות מציפות מול נערים/רות במרחב היחידה לקידום נוערמכון חרובפנים מול פניםFooter Mobile