טופס נייח

סגל חינוך טיפול מחוזי

קוד תכנית: 93340

היקף ההשתלמות: 12 שעות - ללא גמול
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול
מנחה מוביל: ציפורת כוכבי

רציונל
לאפשר לעובדי החינוך טיפול במחוז קבוצת שווים מקצועית בה יתאפשר מפגש בינאישי, למידה משותפת ופיתוח מקצועי.

מטרות 
  • רכישת כלים מקצועיים והתאמתם לעבודה השוטפת ביחידות.
  • למידת עמיתים
  • גיבוש זהות מקצועית

נושאים מרכזיים
  • תוכנית ההתערבות – ארגז כלים  , עבודה על דגשי המחוז בקבוצות, למידת עמיתים
  • המשך חשיפה למושגים בפדגוגיה טיפולית, למידת עמיתים בנושא שיבחר בהמשך

פירוט דרכי היישום ביחידות: העובדים יקבלו כלים ומיומנויות שיעשירו את ארגז הכלים שלהם בעבודה עם הנערים, חשיפה והכרות  עם דרכי עבודה ביחידות אחרות .

תכנית ההשתלמות
תאריך
שעות
ש"א
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

22/11/229-13:306הכרת ארגז הכלים בבניית תוכנית ההתערבותלא נקבע עדייןפנים מול פנים
14/02/239-13:306לא הוחלטלא נקבע עדייןפנים מול פנים


Footer Mobile