טופס נייח

סגל א' מחוז מרכז

קוד תוכנית: 93371

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 40 שעות לגמול ללא ציון 
מנחה מוביל: ענת כהן
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול

רציונל
יצירת מרחב מקצועי לכלל המנהלים ביחידות  . להעמיק את ההבנה ולקדם את יכולות הניהול בעבודה עם נוער בסיכון. הם ירכשו ידע אודות עבודה מערכתית בתנאי אי ודאות , פדגוגיה טיפולית ופיתוח תכניות. 

מטרות
  • חשיפת המנהלים לסוגיות ניהולית
  • פיתוח מקצועי של מנהלי היחידות לקידום נוער, הרחבת והעמקת הידע בתחום ניהול וסוגיות הקשורות לנוער בסיכון .
  • חשיפת המנהלים לגישות תיאורטיות  עדכניות בתחום סיכון ,ניהול והכרות עם עקרונות ה"פדגוגיה הטיפולית".

נושאים מרכזיים
  • סוגיות ניהוליות- - ניהול ושימור עובדים, גיוס, ניהול אפקטיבי של ישיבות וכו .
  • עיסוק בתכנים של "שומרי הסף" סמים והתמכרויות , עבודה בממשק בית ספרי
  • מתאוריה לפרקטיקה, למידת עמיתים ויישום בשטח כחלק מתכניות העבודה ביחידות.

פירוט דרכי היישום ביחידות: הנחית מנהלים וצוותים, ישיבות צוות ועדות תו"ם.
דרישות מיוחדות: מעורבות פעילה ונוכחות

תכנית ההשתלמות 
תאריך
ש"א
שעות
נושא המפגש
מרצה:

סוג המפגש

18.9.228

9:00-15:00

 

תכניות עבודה ושגרות עבודה

 

טרם נקבעפא"פ

20.11.22

מפגש משותף עם מנהלי השכלה

8

9:00-15:00

 

שומרי הסף

 

טרם נקבע פא"פ.

22.1.23

מפגש משותף עם מנהלי השכלה

8

9:00-15:00

 

סמים והתמכרויות

 

טרם נקבעפא"פ
19.3.238

9:00-15:00

 

עבודת קידום נוער בממשק בית ספרי  למידת עמיתים תכניות בין הספסלים ברחובות,שיא בחבל מודיעין,גשרים רמלה לוד, לבחון להביא איש שטח

 

טרם נקבע

 

פא"פ.
14.5.238

9:00-15:00

 

סוגיות ניהוליותטרם נקבע.פא"פ
11.68

9:00-15:00

 

סוגיות ניהוליות

 

  טרם נקבעפא"פ.Footer Mobile