טופס נייח

סגל א' - חרדי

קוד תוכנית: 93330

אופי המפגשים: פנים מול פנים
היקף ההשתלמות: 40 שעות גמול ללא ציון
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול
מנחה מוביל: טליה סיטבון

רציונל
מודל IFS גישה טיפולית חדשנית

מטרות
  • לעזור לאדם לחזק את "האני"
  • האדם יוכל לנהל את חיוו מתוך הקול הפנימיה 
  • הבנת המקורות הפנימיים המובילים בני נוער לטעות בבחירתם                      

נושאים מרכזיים
  • לימוד מערכת רגשית של האדם
  • למידה והסבר איך חלקים מסויימים מיצרים התנהגויות שליליות
  • הבנת מקורם הפנימי של התנהגויות אלו                

תכנית ההשתלמות
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

31/10/2269:30-15:00לימוד מערכת רגשית של האדםאברהם  ברנשטייןפא"פ
30/11/2269:30-15:00נלמד על "הגולים"- חלקים שמדחיקיםאברהם  ברנשטייןפא"פ
27/12/2269:30-15:00נלמד על "המנהלים" של חיינואברהם  ברנשטייןפא"פ
18/01/2369:30-15:00נלמד על "הכבאים"אברהם  ברנשטייןפא"פ
14/2/2369:30-15:00נלמד על "העצמי"אברהם  ברנשטייןפא"פ
19/04/23129:30-21:30יום שטח
פא"פ


Footer Mobile