טופס נייח

סגל א' מחוז תל אביב - פדגוגיה טיפולית

קוד תוכנית: 93361

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 15 שעות-  גמול ללא ציון
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול

רציונל
תהליך הטמעת נושא הפדגוגיה הטיפולית תוך התמודדות עם "מוקשים" כמו שחיקה והתנגדות

מטרות
  • בניית תכנית עבודה מוסדרת תוך שימוש בגלגל
  • ליווי תהליך הההטמעה של הפדגוגיה הטיפולית ביחידות


תכנית ההשתלמות
תאריךשעות
ש"א
נושא המפגשמרצה

סוג המפגש

13/90900-15005פתיחת שנה + פדגוגיה טיפולית יריית פתיחה גל הרץפא"פ
8/110900-15005פדגוגיה טיפולית גל הרץ פא"פ
14/30900-15005פדגוגיה טיפוליתגל הרץפא"פFooter Mobile