טופס נייח

פורום עובדי חינוך טיפול

קוד תכנית: 93370

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 40 שעות לגמול ללא ציון 
מנחה מוביל: ליאת דביר
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה – עובדי חינוך טיפול

רציונל
 המשך למידה במרחב מקצועי לכלל עובדי קידום נוער במטרה לבסס  קהילת עובדים מקצועית. המרחב יתקיים חמש פעמים במהלך השנה. 

מטרות
  • חיזוק תחושת השייכות לארגון יצירת שפה מחוזית אחידה
  • המשך העמקת הידע  בפדגוגיה טיפולית                                                                         
  • הרחבת הידע במתן מענה לאוכלוסיות ייחודיות בקידום נוער.

נושאים מרכזיים
  • פדגוגיה טיפולית : פסיכולוגיה חיובית, הגישה המטובציונית.
  • מניעת שימוש בחומרים פסיכואקטיבים – סמים ואלכוהול.
  • חינוך מיוחד ולקויות למידה 

תכנית ההשתלמות 
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

9.11לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.משחק, דמיון, אומנות וחלום. טנפא"פ
10.1 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.\\\חומרים פסיכואקטיבים - סמים ואלכוהול  טנפא"פ
15.3 לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.פסיכולוגיה חיובית  טנפא"פ
17.5לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.שטח ואתגרטנפא"פ
11.7לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.חינוך מיוחד ולקויות למידה טנפא"פ

Footer Mobile