טופס נייח

הכשרת מטפלים: התמקצעות בטיפול בהפרעות שימוש בקרב בני נוער

קוד תכנית: 93300

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 126 שעות לתעודה 
מרצה: המרכז הישראלי להתמכרויות
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה – עובדי חינוך טיפול

רציונל
שימוש בחומרים בקרב בני נוער הינו תופעה מוכרת, המציבה בפני אנשי המקצוע אתגרים רבים.  היא משלבת סוגיות חינוכיות, ערכיות, משמעתיות וטיפוליות, המחייבות רכישת ידע, כלים ומיומנויות ייחודיות, שיסייעו לאנשי המקצוע ללוות נערים ונערות אלו, ולחוש בטוחים יותר בהתמודדות עם נושא מורכב שעלול לערער את שיווי המשקל המקצועי. טיפול בבני נוער העושים שימוש בחומרים מחייב הכרות והתמודדות עם עמדות אישיות, הכרות מעמיקה עם סוגי החומרים הרווחים ועם סוגי ההתנהגויות הממכרות, רכישת כלים לשיח אפקטיבי עם בני נוער בנושא זה, יכולת לתשאל ולהעריך את מצב המטופל, לבנות תוכנית טיפול ולבצע התערבויות התנהגותיות לקידום השינוי. תוכנית ההכשרה המוצעת תעמיק בנושאים אלו, ותאפשר לאנשי המקצוע הנבחרים לרכוש ידע, מיומנויות וכלים להתערבויות אפקטיביות עם בני נוער.               

מטרות
  • להכיר ולזהות את הרצף שבין שימוש בחומרים להפרעות שימוש והתמכרות
  • לתשאל ולהעריך את דפוסי השימוש בקרב בני נוער והשפעתם על חייהם
  • לזהות ולהבין את הקשר בין שימוש בחומרים/התנהגויות להפרעות פסיכיאטריות נלוות, ולטפל בשילוב ביניהן להעריך ולגייס את המוטיבציה והמסוגלות שלו/שלה לשינוי 
  • להגדיר מטרות ואג'נדה משותפת לתהליך לקדם וללוות שינוי התנהגותי 
  • לסייע לנערים/נערות לשמר את השינוי ולמנוע הישנות השימוש. 
  • להטמיע את הידע והניסיון הקליני במקום העבודה.                                                                      
                      
נושאים מרכזיים
  • זיהוי, תשאול ואבחון הפרעות שימוש בחומרים/התנהגותיות
  • גיוס נערים ונערות לתהליכי שינוי                                
  • קידום השינוי ההתנהגותי                      

תכנית ההשתלמות
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש

סוג המפגש

15/11/228 שעות 09:00- 15:00פתיחה והכרות, מבט פנורמי על התמכרות, עמדות המטפליםפאפ
29/11/228 שעות09:00- 15:00טיפול ממוקד אדם ומוכוון מטרה, עקרונות לשיח אפקטיבי, תשאול ואבחוןפאפ
13/12/228 שעות09:00- 15:00קנביס, הפרעות נלוות, טראומה ו ADHD ושימוש בחומריםפאפ
27/12/228 שעות09:00- 15:00איך אנשים משתנים? מעגל השינוי, הערכת מוטיבציה ומסוגלותפאפ
10/1/238 שעות09:00- 15:00הפקת שפת שינוי, עבודה עם התנגדותפאפ
24/1/238 שעות09:00- 15:00גיוס לטיפול, הגברת מוטיבציה ומסוגלותפאפ
7/2/238 שעות09:00- 15:00המשך גיוס לטיפול, הגברת מוטיבציה ומסוגלותפאפ
21/2/238 שעות09:00- 15:00גישת מזעור הנזקים, קביעת אג'נדה משותפת, שיח מומחים, שאלון רווחה נפשיתפאפ
7/3/238 שעות09:00- 15:00קביעת יעדים התנהגותיים, מודל SMART, בניית תוכנית טיפול וקביעת לוחות זמניםפאפ
‏21/03/20238 שעות09:00- 15:00ניתוח פונקציונלי ודגימת הינזרותפאפ
‏04/04/20238 שעות09:00- 15:00פיתוח חלופות לשימוש ומיומנויות לפתרון בעיותפאפ
18/4/238 שעות 09:00- 15:00פיתוח מיומנויות תקשורת, פיתוח מערכות תמיכה והקשר עם ההוריםפאפ
2/5/235 שעות 09:00- 15:00זיהוי מצבי סיכון והתמודדות עם טריגרים פנימיים וחיצוניים, פיתוח מיומנויות סירובפאפ
16/5/235 שעות 09:00- 15:00התמודדות עם הישנות, בניית תוכנית המשך/פרידהפאפ
30/5/235 שעות 09:00- 15:00מעגלי השפעה – הצגת התהליך ומיפוי הנושאים לפרויקטיםפאפ
13/6/235 שעות 09:00- 15:00מעגלי השפעה – פיתוח בשולחנות עגוליםפאפ
27/6/235 שעות 09:00- 15:00מיומנויות וכלים להעברת מסרים (פיתוח הרצאה, מצגת, עמידה מול קהל), עבודה על הפרויקטיםפאפ
11/7/235 שעות 09:00- 15:00טקס סיום – מעגלי השפעה, הצגת הפרויקטים וקבלת תעודות.פאפFooter Mobile