טופס נייח

טבע ככלי חינוכי טיפולי משמעותי

קוד תוכנית: 93351

אופי המפגשים: פנים אל פנים

היקף ההשתלמות: 40 שעות – גמול ללא ציון

אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה – עובדי חינוך טיפול

מרצה: גדי ורשבה


רציונל
:
 לימוד והתנסות ביציאה לטבע הקרוב והרחוק, טיול ככלי חינוכי משמעותי             

מטרות

  • ערכית: הכרת הארץ, מחוייבות ואחריות לטבע, חינוך סביבתי
  • לימודית: למידה בינתחומית נוף טבע אדם והיסטוריה, כלים פרקטיים לעבודה פרטנית קבוצתית בחוץ.    
  • טיפולית: נלמד להיעזר בטבע ובשטח ככלי חינוכי טיפולי

 

נושאים מרכזיים

  • חשיפה לטבע ליד הבית ולטבע הרחוק- מגוון האפשרויות והשימוש בטבע ככלי התנסותי, חוויתי וטיפולי
  • יציאה למרחב הפתוח, חשיפה למצבים לא שגרתיים והתמודדות פיזית ונפשית                       

 

תכנית ההשתלמות

תאריך ש"א
שעות
נושא המפגש: מרצה:

סוג המפגש

26/10 10 9:00-18:00  כרמל – דוגמא ליום טיול (בטיחות, הכרת מפה ודרכי השימוש בה, ניווט, הליכה מושכלת ושימוש בשטח ככלי טיפולי) גדי ורשבה פא"פ
9/11 10 9:00-18:00  למידה בחוץ - טבע עירוני, תקשורת בין יחיד לקבוצה ולשטח, שימוש בחושים. גדי ורשבה פא"פ
 23/11 10 9:00-18:00  כרמל – התבוננות, השלכות ומטאפורות (למידה על החזק מול חלש, צמיחה ועוד). גדי ורשבה פא"פ
7/12 10 9:00-18:00  רמות מנשה – הכרות עם החי והצומח באזור, ליקוט ובישול גדי ורשבה פא,פ


Footer Mobile