טופס נייח

"ציידי המחשבות" – קורס בסיסי להיכרות עם המודל הקוגניטיבי התנהגותי

קוד תוכנית: 93352

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 40 שעות – גמול ללא ציון
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה – עובדי חינוך טיפול
מרצה: עופר כהן

רציונל
הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית ((cbt  נמצאה יעילה מאוד לעבודה בתוך מסגרות חינוכיות – עקב הפשטות של ראייתה את הטיפול כמרחב ללמידת מיומנויות והדגש שלה על התערבויות פרקטיות, קונקרטיות וממוקדות זמן.            

מטרות
  • נסקור את ההתפתחות ההיסטורית והתיאורטית של cbt. 
  • נלמד כיצד ניתן לעבוד עם cbt  בתוך מסגרת קידום נוער ולטפל בבעיות הנפוצות במסגרות אלו.
  • נכיר פרוטוקול טיפולי לחרדת בחינות המבוסס על  CBT ועל  הרכיב ההתנהגותי – באופן פרטני וקבוצתי.

נושאים מרכזיים
  • המודל ההתנהגותי – בניית תכניות לעיצוב התנהגות, טיפול בפוביות פשוטות (מג'וקים ומנסיעה במעלית)
  • חרדת בחינות – הגדרה, היכרות עם תכנית התערבות התנהגותית קצרת מועד לטיפול בחרדת בחינות – גרסה פרטנית וקבוצתית
  • בעיות התנהגות – המשגה, התערבויות טיפוליות , סימולציות בקבוצות קטנות 

תכנית ההשתלמות 
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

2/1159:30-14:00המודל ההתנהגותית – סקירה היסטורית, תיאוריה בסיסית, הכרת סוגי התניותעופר כהןפא"פ
16/1159:30-14:00המודל ההתנהגותי – בניית תכניות לעיצוב התנהגות, טיפול בפוביות פשוטות (מג'וקים ומנסיעה במעלית)עופר כהןפא"פ
 30/1159:30-14:00המודל הקוגניטיבי – סקירה היסטורית. תיאוריה בסיסית, היכרות עם כלים עיקריים בהמשגה ובהתערבות (התשאול הסוקראטי ועיוותי חשיבה)עופר כהןפא"פ
14/125 9:30-14:00המודל הקוגניטיבי – כלים מתקדמים להמשגה והתערבות (המפה הקוגניטיבית של בק)עופר כהןפא"פ
28/12  5 9:30-14:00 חרדת בחינות – הגדרה, היכרות עם תכנית התערבות התנהגותית קצרת מועד לטיפול בחרדת בחינות – גרסה פרטנית וקבוצתית עופר כהן פא"פ
  11/15  9:30-14:00בעיות התנהגות – המשגה, התערבויות טיפוליות, סימולציות בקבוצות קטנות  עופר כהן פא"פ
 25/1 5 9:30-14:00בעיות התנהגות – המשגה, התערבויות טיפוליות , סימולציות בקבוצות קטנות  עופר כהן פא"פ
  5 9:30-14:00בעיות חברתיות – המשגה , התערבויות טיפוליות, סימולציות בקבוצות קטנות עופר כהן פא"פFooter Mobile