טופס נייח

טיפול בהפרעות שימוש בקרב בני נוער

קוד תוכנית: 93344

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 42 שעות – גמול ללא ציון
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול
מנחה מוביל: ציפורת כוכבי

רציונל
טיפול בבני נוער העושים שימוש בחומרים מחייב הכרות והתמודדות עם עמדות אישיות, הכרות מעמיקה עם סוגי החומרים הרווחים ועם סוגי ההתנהגויות הממכרות, רכישת כלים לשיח אפקטיבי עם בני נוער בנושא זה, יכולת לתשאל ולהעריך את מצב המטופל, לבנות תוכנית טיפול ולבצע התערבויות התנהגותיות לקידום השינוי. תוכנית ההכשרה המוצעת תעמיק בנושאים אלו, ותאפשר לאנשי המקצוע הנבחרים לרכוש ידע, מיומנויות וכלים להתערבויות אפקטיביות עם בני נוער.  

מטרות 
  • הערכת דפוסי השימוש, המוטיבציה והמסוגלות (היכן הנער נמצא כעת?)
  • גיוס לטיפול וקביעת יעדים (לאן רוצים להגיע?)
  • קידום השינוי ההתנהגותי (איך מגיעים לשם?)


נושאים מרכזיים
  • להכיר ולזהות את הרצף שבין שימוש בחומרים להפרעות שימוש והתמכרות
  • לתשאל ולהעריך את דפוסי השימוש בקרב בני נוער והשפעתם על חייהם
  • לזהות ולהבין את הקשר בין שימוש בחומרים/התנהגויות להפרעות פסיכיאטריות נלוות, ולטפל בשילוב ביניהן
  • להעריך את המוטיבציה והמסוגלות שלו/שלה לשינוי

פירוט דרכי היישום
  • מיפוי התכנים הרלוונטיים להעברה בארגון
  • פיתוח התכנים להעברה
  • דרכי העברת התכנים

תכנית ההשתלמות 
תאריך
שעות
ש"א
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

1/1/239:30-14:306

שימוש בחומרים, התפתחות הפרעות שימוש בקרב בני נוער וכלים לתשאול והערכה אפקטיביים

 

המרכז הארצי להתמכרויותפא"פ
8/1/239:30-14:306

חומרים ממכרים והתנהגויות ממכרות – סוגים, מאפיינים ייחודיים והשפעות

 

המרכז הארצי להתמכרויותפא"פ
15/1/239:30-14:306

 הפרעות פסיכיאטריות נלוות - קשרי הגומלין בין הפרעות שימוש להפרעות נפשיות נלוות

 

המרכז הארצי להתמכרויותפא"פ
22/1/239:30-14:306

עקרונות לשיח אפקטיבי על שימוש בחומרים והתנהגויות

 

המרכז הארצי להתמכרויותפא"פ
29/1/239:30-14:306

הגישה הטיפולית ומודל העבודה לגיוס לטיפול ולקידום השינוי ההתנהגותי

 

המרכז הארצי להתמכרויותפא"פ
12/2/239:30-14:306הטמעת הידע והניסיון הקליני במקום העבודההמרכז הארצי להתמכרויותפא"פ
19/2/239:30-14:306לסייע לנערים/נערות לשמר את השינוי ולמנוע הישנות השימושהמרכז הארצי להתמכרויותפא"פFooter Mobile