טופס נייח

מניעת אלימות

קוד תוכנית: 93341

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 24 שעות – ללא גמול
אוכלוסיית יעד: עובדי חינוך טיפול
מנחה מוביל: ציפורת כוכבי
מרצים: מכון חרוב

רציונל
האלימות בחברה נוכחת וגואה לאור זאת נראה כי חשוב לקיים שיח ומתן חלופות ומגוון מיומנויות וכלים מעשיים לצוותים בנושא.         

מטרות
  • צמצום האלימות הפיסית והמילולית בקרב בני הנוער    
  • מתן כלים  ומיומנויות להתמודדות במקרה קצה לעובדי חט ולמנהלים
  • שיח פתוח בנושא תוך התייחסות למעגלי האלימות.
                              
נושאים מרכזיים
  • מהי טראומה וכיצד היא משפיעה על מנגנון הויסות
  • התמודדות עם סיטואציות מציפות וקונפליקטים במרחב – מופעים ושיחזורים של טראומה   
  • התערבות ותרגול דרך טכניקת 4 השאלות                          

תכנית ההשתלמות 
תאריךש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

29/11/2269-14:15מנחה חט – עידו -טראומה, פגיעה בויסות והתמודדות עם קונפליקטיםגב' מאשה אלבוםפנים מול פנים - עפולה
19/12/2269:00-14:15מנחה חט – אלעד - טראומה פגיעה בויסות והתמודדות עם קונפליקטיםעדיין לא נסגרפנים מול פנים- כרמיאל
20/12/2269-14:15מנחה חט – דיקלה - טראומה פגיעה בויסות והתמודדות עם קונפליקטיםגב' מאשה אלבוםפנים מול פנים- משגב
26/12/2269-14:15מנחה חט ציפורת -טראומה פגיעה בויסות והתמודדות עם קונפליקטיםגב' מאשה אלבוםפנים מול פנים - נהללFooter Mobile