טופס נייח

מניעת אלימות בשפה הערבית

קוד תוכנית: 93347

אופי המפגשים: פנים אל פנים
מיקום המפגשים: יחידות הנוער במחוז
היקף ההשתלמות: 12 שעות ללא גמול 
מרצה: ד"ר רנא עבאס
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה ועובדי קידום נוער

רציונל
האלימות בחברה נוכחת וגואה לאור זאת נראה כי חשוב לקיים שיח ומתן חלופות ומגוון מיומנויות וכלים מעשיים לצוותים בנושא.         

מטרות
  • הכרות עם הערכה שפותחה ועם הרציונל שעומד מאחוריה
  • מתן מרחב בטוח עבור העובדים להתנסות בכלים שפותחו
  • שיח פתוח בנושא תוך התייחסות למעגלי האלימות.

נושאים מרכזיים
  • עמדות העובדים כלפי אפשרות השינוי
  • קווים בסיסיים לשימוש בכלים שפותחו
  • כלים פרקטיים להתמודדות ביחידות

דרכי יישום 
מנחי חט יקיימו 2 ימי למידה עם היחידות בנושא בכדי לתת כלים ומיומנויות חדשים להתמודדות עם אלימות במרחבי היחידה. 

תכנית ההשתלמות
מס' מפגש:תאריך
ש"א
שעות
נושא המפגש:מרצה:

סוג המפגש

14/5/23610-14:30הטמעת הערכה שפותחהדר ר נא עבאספא"פ
215/5/23610:14:30הטמעת הערכה שפותחהדר רנא עבאספא"פFooter Mobile