טופס נייח

ישנם בנים – סוגיות ייחודיות בטראומה, פגיעה בוויסות ופגיעה מינית בקרב מתבגרים

קוד תוכנית: 93360

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 40 שעות – גמול ללא ציון
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה – עובדי חינוך טיפול
מרצה: מכון חרוב

רציונל
פרופיל הנערים המגיעה ליחידות לקידום נוער כולל בתוכו מאפיין של סיכון באופן מובהק. הימצאות באזורי סיכון בגיל ההתבגרות מעידה לעיתים גם על ילדות בצל סיכון ועבר שממשיך "לרדוף" את הנער שמגיע ליחידה. עבר זה כולל פעמים רבות פגיעה, בין אם פיזית, נפשית, מינית, אלימות במשפחה ועוד. עובדי/ות קידום נוער ומורי/ות היל"ה מתמודדים בכל יום עם השלכות של פגיעות בעבר או בהווה כמו אלימות, תוקפנות וחוסר וויסות ולא תמיד יש להם/ן את הכלים לזהות את הסימנים וכן את הכלים למענה מותאם. בהשתלמות זו נתמקד בסוגיות ומאפיינים ייחודיים של פגיעה בבנים ובביטויי המצוקה הייחודיים לבנים בגיל ההתבגרות כקבוצה מגדרית נפרדת. בנוסף, השתלמות זו תתמקד בפגיעה מינית במתבגריםמתוך התפיסה המקצועית כי לאלימות מינית בקרב בנים מרכיבים ייחודיים המשפיעים על דרכי התמודדותו של הילד עם ההשלכות הנפשיות של הפגיעה. 

מטרות 
  • הכרות עם סוגיות ומאפיינים ייחודיים של פגיעה בבנים ובבטויי  המצוקה היחודיים לבנים בגיל ההתבגרות
  • זיהוי הגורמים לאלימות, תוקפנות וחוסר בוויסות אצל נערים מתבגרים המתמודדים עם פגיעה 
  • התמודדות עם סיטואציות מציפות וקונפליקטים במרחב

נושאים מרכזיים
  • טראומה – כיצד היא משפיעה על מנגנון הוויסות
  • בנים נפגעים - פוגעים
  • מאפיינים יחודיים של טיפול בנפגעים בנים

תכנית ההשתלמות 
תאריךשעות
ש"א
נושא המפגש:שם המרצה:

סוג המפגש

24/11/202209:00-14:156מהי טראומה וכיצד היא משפיעה על מנגנון הוויסותמכון חרוב (טרם נקבע)כל המפגשים הם פא"פ
18/12/202209:00-14:156התוקפנות במרחב הטיפולי  
29/12/202209:00-14:156התמודדות עם סיטואציות מציפות וקונפליקטים במרחב   
12/01/202209:00-14:156סוגיות נוספות של אובדן ויסות ומבט ראשון על פגיעה מינית בבנים  
26/01/202209:00-14:156מאפיינים יחודיים של טיפול בנפגעים בנים  
16/02/202309:00-14:156בנים נפגעים פוגעים  
02/03/202309:00-12:154סדנא להתנסות מעשית מבוססת סימולציה עם שחקנים  Footer Mobile