טופס נייח

הנחיית קבוצות

קוד תוכנית: 93302

אופי המפגשים: פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 70 שעות לגמול עם ציון 
מרצה: ענבל רוזנבלום, אילת זהבי בר ועינת גינת 
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה – עובדי חינוך טיפול


רציונל
גיל ההתבגרות הינו שלב משמעותי בהתפתחות האדם, אך גם גיל החשוף לסכנות ופגיעה.הצורך בנפרדות בא לידי ביטוי בהמרת הדמויות המשמעותיות מדמויות הסמכות לקבוצת השווים והרצון בעצמאות ואוטונומיה פוגש מבנה אישיות אשר אינו בשל עדיין. במקרים רבים המתבגר נסוג מהקשר עם הוריו והתקשורת עימם מצטמצמת, כך שנוצר חלל אליו יכולים להיכנס גורמים בעלי השפעה שלילית על המתבגר, מבפנים ומבחוץ.התערבות קבוצתית עם נוער נמצא כאחד מסוגי הטיפול היותר יעילים, בראש ובראשונה עקב החשיבות העליונה של קבוצת השווים בגיל זה.
התערבות קבוצתית עם בני נוער מסייעת להם לגבש זהות, למצוא דרכי התמודדות יעילות ולקבל תמיכה והכלה מקבוצת השווים, תוך הכוונה ותמיכה של המנחה.הקבוצה מאפשרת למשתתפים לדון בסיטואציות יום יומיות ולמצוא אלטרנטיבות להתנהגות פוגעת או הרסנית.
הקבוצה גם נותנת גיבוי וחיזוק לשינוי. הקבוצה מסייעת בשיפור הדימוי והביטחון העצמי. הקבוצה מאפשרת למתבגר להתמודד עם סיטואציות חברתיות ודילמות המטרידות אותו, במסגרת בטוחה, מאפשרת ומוגנת.           

מטרות
  •  הקניית ידע תיאורטי בהנחיה קבוצתית לעובדי קידום נוער העובדים עם בני נוער וסביבותיהם        
  •  הקניית ידע פרקטי בהנחיה קבוצתית לעובדי קידום נוער העובדים עם בני נוער וסביבותיהם 
  •  פיתוח אישי ומקצועי של הלומדים כמנחי קבוצות והקניית מיומנויות הנחייה       

נושאים מרכזיים
  • תיאוריה ומיומנויות
  • פרקטיקום מודרך    


תכנית ההשתלמות
תאריך ש"א
שעות
נושא המפגש מרצה

סוג המפגש

13/11/22 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
27/11/2022 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
11/12/2022 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
08/01/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
22/01/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
05/02/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
19/02/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
05/03/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
19/03/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
‏02/04/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
‏16/04/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
30/04/23 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
07/05/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטלי
21/05/2023 3 09.30-12.00 תיאוריה ענבל רוזנבלום פרונטלי
2 12.30-14.00 פרקטיקום בחלוקה לשתי קבוצות

אילת זהבי בר

עינת גינת

פרונטליFooter Mobile