טופס נייח

הכשרת חונכות בתחומי האומנויות - שנה ב'

קורס זה מעוכב כרגע בשל עצירת התקציב, מקווים להודיע בקרוב על חידושו
במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה

מרצה: נועה לוין חריף
levinharif@gmail.com ​                                

הכשרת עובדת הוראה לתפקיד חונכת בתחום האומנויות בעלת חשיבות רבה, בעיקר בשל תרומתה לקליטה המיטבית של המורה המתמחה במערכת החינוך ואיכות הוראתה, והן בשל תרומתה לפיתוח הזהות האישית-מקצועית הייחודית שלה ושל המורה המתמחה כאמניות-מורות במרחב הבית ספרי.

מטרות הקורס 
  • פיתוח תפיסת התפקיד של החונכת בתחומי האומנויות.
  • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה שפתיים, כמקדמים דיאלוג דידקטי רפלקטיבי.
  • הקניית כלים לתקשורת בין המתמחה לבין המערכת הבית ספרית.
  • היכרות עם מגוון דרכי הערכה 
  • ​ליבון דילמות וסוגיות אתיות, העולות במהלך התפקיד במסגרת אישית וקבוצתית.

קהל היעד
מורים חונכים בפועל 

לנוכח חשיבות התפקיד וההכשרה לו, הוכנס תיקון בהסכם אפק חדש, לפיו החל משנה"ל תשע"ח, התגמול עבור תפקיד החונך יינתן כחלק מן השכר, וכמו כן, ההכשרה תהווה תנאי לעיסוק בו. 

היקף ומועד הלימודים
ימי ב' בשעות 15:45-19:00 (למידה היברידית)
מפגש ראשון 9.10
הלימודים מזכים בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" בהיקף של 30 שעות. 

פתיחת הקורס מותנית באישור משרד החינוך

Footer Mobile