טופס נייח

של מי הילד הזה? אנשי חינוך פוגשים הורים

​​​​
מנהלים
להזמנה וקבלת מידע
​​​​​​​​​​​​
רכזת התכנית: חני באר
​סמל התכנית: 39618
תכנית חד-שנתית
60 שעות לימוד אקדמיות

המאה ה-21 הביאה עמה שינויים רבים, שאחד ממאפייניהם העיקריים הוא טשטוש גבולות: גבולות בין מסגרות חברתיות, בית ועבודה, משפחה ובית ספר, וגבולות בין תפקידים :הורה ומורה, ילד ובוגר. קצב השינוי בעידן המידע הואץ, והשינויים הטכנולוגיים הולידו שינויים תרבותיים ויצרו צרכים חדשים, ציפיות שונות ואתגרים לא שגרתיים. מושגים כמו זמינות, מיידיות והתעדכנות נעשו מרכזיים בחברה ובעקבותיהם נולדו דילמות חינוכיות שאיתן מתמודדת  החברה בכלל ואנשי החינוך בפרט. 

הקשר בין ממדים רגשיים לקוגניטיביים, כמו השינויים התרבותיים והטכנולוגיים שמתרחשים בשנים האחרונות, מחזק את הצורך במבט חדש על יחסי הגומלין בין בית הספר למשפחה ועל התפקיד שיש לכל אחד מהם בתהליך ההתפתחות של הילדים. קשרים אלה והחוויה המתלווה אליהם מתעצמים כאשר עלינו לעבוד עם הורים בסיכון והדרה.
לאנשי חינוך חסר ידע והמשגה חדשה לעבודה מקצועית עם הורים בכלל ועם הורים לילדים בסיכון בפרט.

מטרות הלימודים
1.הכרות מעמיקה עם ההורות המשתנה, וידע חדש על הורים בסיכון והדרה.
2. הבנת התפיסה ליצירת ברית חדשה ומקצועית בעבודה של אנשי חינוך עם הורים
3. רכישת כלים ופרקטיקות המתאימים לעבודה עם הורים בכלל ועם הורים בסיכון.
4. עבודה על סמכות וגבולות של אנשי חינוך במפגש עם הורים.

קהל היעד
מורים, רכזים פדגוגיים, יועצות, מנהלי בתי ספר, מרצים ומדריכי מורים.
גננות ומדריכות בגיל הרך, דרגות 6-9 באופק חדש
עובדים סוציאליים, קציני בקור סדיר.
מדריכים ומנהלים בחינוך הבלתי פורמלי
מנחים של קבוצות הורים.

היקף ומועד הלימודים
10 מפגשים, אחד מתוכו מפגש ווירטואלי
במהלך כל שנת לימודים:
30 שעות לימוד במפגשים פנים אל פנים
10 שעות הנחייה וליווי במפגשים פנים אל פנים ו/או וירטואליים
10 שעות תכנון, ביצוע וכתיבה של תהליך עבודה עם הורים

נושאי הלימוד
1. הורות משתנה:  סוגיות בהתפתחות הורית. התמודדויות הוריות בימינו. סמכות הורית מגדלת. הורים בהדרה וסיכון- סוגיות סביב  משברים משפחתיים, מצוקה, סיכון, קשיים וליקויים של ילדים. מעורבות הורית בימינו -הזכות והחובה של הורים כשותפים בתהליך החינוכי.
2. סוגיות בחינוך הקשורות להורות ומשפחה 
3. קשר מיטבי בין מערכות חינוך להורים על בסיס של קושי מתמשך עם ילדם
4. ברית מקצועית עם הורים 
הלמידה מתבססת על דיאלוג מתמיד המכיל צדדים פרקטיים ואקדמיים, הרצאות, שיח עמיתים, עבודה סדנאית, עבודה אישית, דיונים רפלקטיביים והנחייה. 


חובות
נוכחות פעילה, כתיבה רפלקטיבית, הגשת תרגילים ועבודת גמר

Footer Mobile