טופס נייח

פדגוגיה טיפולית: השכלה מעוררת תקווה לבני נוער במצבי סיכון

הקורס לא יתקיים בתשפ"ד 

קוד תכנית: 35089

הקורס מיועד למחנכי ומורי אגף שח"ר במשרד החינוך

מועדי הקורס

יתקיים בתשפ"ג  בימי שני בין השעות 16:00-19:30
מפגש ראשון - 21.11.2022, מפגש אחרון - 10.07.2023
דמי רישום- 60 שח

מבוא
חינוך מכליל מתייחס להטמעת גישות המבטיחות שבית הספר יפצה על נקודות התורפה הנובעות מסביבתו הביתית של התלמיד באופן שכל תלמיד יזכה לחינוך מעולה ובתי הספר יכללו בתוכם תלמידים מכל שכבות האוכלוסייה. הגישה הדוגלת בהכללה בחינוך מכירה, בעובדה שתלמידים בהדרה מתקשים לקבל על עצמם, בשל נסיבות חייהם, את הנורמות אשר בדרך כלל נתפסות כתנאי מקדים ללמידה, הן במישור הפרטי והן במישור הכיתתי. הבניית פרקטיקות מכלילות מבוססת על אמונה בסיסית שלבתי הספר יש תפקיד מכריע בשינוי התודעה של ההדרה בקרב התלמידים. על מנת לבסס פרקטיקה מכלילה בית־ספרית, מציעה פרופ' מיכל ראזר, להתייחס באופן מעמיק לשינוי פרדיגמטי - הוראה מבוססת קשר ואימוץ פרקטיקות להוראה מכלילה. מערכת היחסים בין המורה לתלמיד היא אבן יסוד של חינוך מכליל. העבודה שלנו,  עם משתתפי הקורס, תבוסס "חקר פרקטיקה"- אירועים מהשדה המובאים לתוך השיח של הקבוצה ודרכם נלמדת התפיסה של החינוך המכליל.
הדגש שלנו בעבודה הוא עם עולמו הפנימי-רגשי-קוגניטיבי של המורה באופן שיאפשר יצירת פרקטיקות מכלילות בשדה החינוכי


Footer Mobile