external studies Contact

פיתוח מקצועי לאנשי חינוך

​אנו מציעים תהליכי פיתוח מקצועי המשלבים ידע אקדמי נרחב ומגוון, כלים פרקטיים ונסיון רב שנים בשדה החינוכי, כדי להעניק לאנשי חינוך את הפיתוח המקצועי המותאם והטוב ביותר.
תהליכי ההכשרה מתקיימים במכללת אורנים, במרכזי הפסג"ה ובבתי ספר ברחבי הארץ, במסגרות למידה שונות ומגוונות (השתלמויות של 30/60/120 שעות, מיקרו-קרדיטציה, השתלמויות מקוונות ועוד).
פיתוח מקצועי אופק חדש עוז לתמורה  
פיתוח מקצועי - "אופק חדש", "עוז לתמורה"

פיתוח מקצועי לעובדי ואנשי חינוך במגוון השתלמויות והעשרות למורים, גננות ומקצועות החינוך וההוראה.

הרשמה לתש"פ​​​​​​​​​

הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA  
השתלמויות לבתי ספר ומרכזי פסג"ה

מגוון תהליכי פיתוח מקצועי להזמנה ע"י מנהלים

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 התמחות במדידה והערכה חינוכית  
בית הספר למקצועות הגיל הרך

מגוון תכניות לימודים והכשרות בתחום מקצועות הגיל הרך.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 התמחות במדידה והערכה חינוכית  
התמחות במדידה והערכה חינוכית

תהליכי מדידה והערכה מבוססי ראיות לצורך שיפור והשבחה מהווים היבט משמעותי בקידום בית הספר ותלמידיו. הערכה בית ספרית שכוללת הערכה ברמת תלמיד, כיתה ובית הספר כארגון, נחשבת אחד המנופים העיקריים לשינוי, חידוש, שיפור וקידום. תרבות הערכה המתבססת על איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם מאפשרת קיום דיאלוגים משמעותיים וקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מושכלות, אשר תורמות לעיצוב העבודה החינוכית בבית הספר ולהצלחתו.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

השתלמויות למורי- היל  
פיתוח מקצועי לעובדי תכנית היל"ה

תכנית היל"ה פועלת במסגרת האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך ומאפשרת לבני נוער שנשרו מהמסגרות הפורמליות לרכוש השכלה ולקבל ליווי אישי, חינוכי וטיפולי.
התוכנית מבוססת על העיקרון של הקניית יכולות והשלמת פערים לבני הנוער, על מנת להגביר את השתלבותם החברתית והתעסוקתית בעתיד.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

הכשרת מנהלים לבתי-ספר  
הכשרת מנהלים לבתי-ספר

הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA  
הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA

ניתוח התנהגות יישומי  Applied Behavior Analysis הינו גישה שיטתית מבוססת מחקר להבנה ולטיפול בהתנהגויות מאתגרות עם בסיס נוירולוגי ו/או סביבתי של ילדים, מתבגרים ובוגרים.
תכנית ההכשרה המבוססת על ניתוח התנהגות יישומי (ABAׂ) הינה דו-שנתית ומאושרת על ידי הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות  (BACB).

פרטים נוספים​​​​​​​​​

Footer Mobile