טופס נייח

פיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי, כולל מגוון אפשרויות שהן מעבר לליבה ונגזר מצורך קיים של נשות ואנשי המקצוע או מנטיות ועניין אישיים של העוסקים בחינוך. תכניות הפיתוח המקצועי במכון מתרחבות מידי שנה. ההיצע המפורסם כאן, נכון לשנה נתונה או להשתלמויות שכבר נבנו וניתנו במסגרת המכון . חלק מתכניות הפיתוח המקצועי מיועדות לקהל סגור. הצגתן כאן היא לשם המחשת האפשרויות. ניתן להזמינן עבור קבוצות סגורות נוספות. כמו כן ניתן להזמין השתלמות ספציפית בהתאם לצרכים העולים בארגון. או ברשות המקומית.


Footer Mobile