טופס נייח

המכון הישראלי לחינוך בגיל הרך

המשימה שלנו, במכון הישראלי לחינוך בגיל הרך היא מיקצוע והעלאת הסטנדרטים של מקצועות הקשורים בגיל הרך בישראל. כדי לעשות כן המכון עוסק בהכשרה מקצועית עם סטנדרטים גבוהים, במדיניות ופעילות ציבורית, ובאיגום ידע ומחקר. 
המכון פועל לקידום מעמדו של החינוך לגיל הרך ולמיקומו במרכז הדיון הציבורי בישראל, מתוך הבנה של חשיבותו לאדם ולחברה.
​​
Footer Mobile