טופס נייח

הדרכה מקצועית לאנשי חינוך בגיל הרך

העבודה עם ילדים ובפרט ילדים רכים, דורשת מהמחנכות התבוננות פנימית מתמדת, עבודה רפלקטיבית ולמידה מתוך מקרים המרחשים במציאות היומיומית. הדרכה אישית, קבוצתית או משולבת, מאפשרת לנשות ואנשי החינוך להתבונן על עשייתן, לווסת את רגשותיהם, לכוון ולארגן את עשייתן.
ההדרכה מיועדת לכל מי שעובדות עם ילדים רכים בכלל המקצועות (כולל גננות, מנהלות מסגרות חינוך, מרפאות בעיסוק, עובדות סוציאליות, קלינאיות תקשורת, וגם למדריכות בפועל המעוניינות לקבל הדרכה על הדרכה).


Footer Mobile