טופס נייח

סמינרים מרוכזים בנושא קידום מדיניות גיל רך

הסמינרים מיועדים לקבוצות סגורות המזמינות את הסמינר. מיועד לבעלי עניין בשלטון המקומי, בארגוני מגזר שלישי, ססטודנטים בתחומים שונים.
מטרתו של הסמינר להנכיח את הגיל הרך במודעות הציבורית בקרב אנשים שעוסקים ויעסקו בתחומים שונים. כך למשל, צוערות וצוערים לשלטון המקומי,  נשות ואנשי ניהול בשלטון המקומי, נשות ואנשי טיפול ועוד.

מדינת ישראל והגיל הרך בין מציאות לחזון- סמינר בן יומיים
כיום גוברת ההכרה בחשיבותו של הגיל הרך כמסד לפיתוח הפרט והחברה. ארגונים כלל עולמיים כמו הבנק הבין-לאומי, אונסק"ו, וארגון המדינות המפותחות מצביעים על חשיבות ההשקעה הכלכלית בגיל הרך על מנת לחסוך כספי "תיקון" בהמשך החיים. בהתאמה, מדינות מבצעות שינויים מבניים ותהליכיים הקשורים להנגשת ותכלול חינוך, בריאות ורווחה  לילדים רכים, משפחותיהם וקהילותיהם על מנת לטייב את ההתפתחות האישית ולצמצם פערים סוציו-אקונומיים. במדינת ישראל ברוכת הילודה, המציאות בתחום זה מורכבת ויש צורך בהצבת סטנדרטים חדשים. תחילתה של דרך ארוכה זו היא במודעות ציבורית ולמידה של אנשי ציבור את הנושא. מטרתו של סמינר זה הוא ללמד באופן מרוכז את חשיבות ומורכבות הנושא.

כתבו על הסמינר:
"...הסמינר סוכם כסמינר אשר גרם לערעור והצפה רגשית,  תרם במידע החדש ורב, אשר ארגונו והגשתו סייעו רבות להבנתו, הציג תמונה רחבה ומורכבת, הרחיב את אופקי החשיבה על משמעותם של הגילאים הרכים ובהתאמה על עבודת הצוערים בעתיד בתוך הרשויות או בחינוך הבלתי פורמאלי. ניתן היה לראות עד כמה הסמינר משמעותי דרך ההשתתפות הפעילה של הצוערים, הדיונים שגלשו מעבר למסגרות הזמן הלימודיות ודרך סערת הרגשות...".

"...הגיל הרך הוא ממש של כולם...לא הבנתי קודם עד כמה..."..."
  "לא דמיינתי שזה יהיה כל-כך מכאיב......"
 "..אני אדרוש יותר בשביל הילדים שלי, יודעת עתה איך אסתכל על הדברים בתור מקבלת החלטות..."
"רוצה להיות חלק מהבטחת עתיד ראוי..."
 "...קבלתי תמונה על המצב העכשווי וכמה יש עוד לעשות..."

"...אחד הימים היותר משמעותיים. יוצאת מועצמת, חכמה יותר..."
 "...הבהיר לי עד כמה זה קשור אלינו..."
"הסמינר הצליח להציג מורכבות..."

Footer Mobile