טופס פנייה - דסקטופ

אבחון דידקטי בערבית

ההרשמה נסגרה
רכזי הקורס
ד"ר אליף פרנאש
שלומית פרג'


סמל התכנית: 10700
תכנית שנתית: 300 שעות לימוד אקדמיות

מבוא
אבחון הינו נדבך מרכזי בתחום ליקויי למידה. ידע בתחום האבחון מסייע למורה להבין את צרכי התלמיד ודרכי העבודה המומלצות עבורו, ובכך מהווה את המפתח להצלחתו!
התוכנית הייחודית להכשרה של מאבחנים דידקטיים באורנים מבוססת על אבחונים המתבצעים לפי נורמות תואמות גיל ואבחונים דינמיים על פי תורתו של פוירשטיין. שילוב זה יוצר כלי עוצמתי המשמש לבחינה של תפקוד המאובחן ולהתייחסות למדד ההשתנות ביכולותיו.
תכני הקורס מתעדכנים מדי שנה, בהתאם להתפתחות שדה המחקר בתחום, ומשלבים ידע תיאורטי וידע יישומי עדכניים כבסיס לניתוח של ממצאים, לקביעה של אבחנה, לבנייה של תוכנית עבודה מותאמת ולהכוונה לגורמי טיפול מתאימים.
כלי האבחון הנלמדים במסגרת הקורס ובראשם ערכה לתפקודי קריאה והפקה של משמעות, שמטרתה להעריך תפקודי קריאה וכתיבה, הינם כלים מתוקננים הכוללים נורמות מדויקות תואמות גיל וכיתה.

נושאי הלימוד
 • מודלים עכשוויים המנחים את תהליך האבחון
 • התחומים הנבדקים באבחון והכלים להערכתם
 • ניתוח ממצאי מבחנים- כמותי ואיכותני
 • סיכום אינטגרטיבי של הממצאים
 • כתיבה מונחית של דוחות אבחון
 • שילוב ידע פרקטי ותיאורטי לצורך קביעת אבחנה
 • התאמות בדרכי למידה והבחנות בהתאם לממצאי אבחון

תנאי קבלה
 • בוגרי התכנית להוראה מתקנת בערבית באורנים או במוסדות אחרים
 • בוגרי תואר שני בחינוך מיוחד ולקויות למידה
 • תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם תלמידים עם ליקויי למידה.
 • המועמדים נדרשים לראיון קבלה.


התוכנית הינה בהיקף של 300 שעות מתוכם 60 שעות העוסקות בבניית תוכנית טיפול שיתקיימו בחלקה האחרון של התוכנית וכללות בשכר הלימוד השנתי.


מועד הלימודים
יום ג' בין השעות: 15:30 - 20:00

שכר לימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה 3678*
או 04-9539669 שלוחה 1
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואינו כולל את ערכת האבחון.

תעודה
עמידה בהצלחה בדרישות הלימודיות בשנה זו תזכה את הסטודנטים בסיום השנה בתעודת מאבחן/נת דידקטי/ית. מטעם מכללת אורנים.

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

הנחיות בנושא קורסים המאושרים לעו"ה במסלול אישי -לחצו לצפייה

 • מידע נוסף מאתר בטיפול נט

  **** פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים

  ט.ל.ח
Footer Mobile