external studies Contact

פיסול וחומר

הרשמה מקוונת תשפ"א
רכזת: נעה צורן, המכון לאמנות
לפרטים וייעוץ אקדמי ניתן לפנות למשרדי המכון לאמנות נעה/נורית 049838751/0   
noa_t@oranim.ac.il

מרצה בקורס:  יעל אורן-סופר
סמל התכנית 21100
תכנית שנתית: 4 שש,  120 שעות לימוד אקדמיות

קהל היעד
  • מתעניינים בהעשרה והעמקה בתחומי יצירה שונים.
  • סטודנטים המעוניינים בלימודי השלמה לקראת לימודי תרפיה באומנות לתארים מתקדמים/ לימודים הנדרשים כהשלמה לקראת תואר ראשון באמנות.

תנאי קבלה
לא נדרשים תנאי קבלה.

היקף ומועד הלימודים
הלימודים מתקיימים בהתאמה לשנה האקדמית במכללת אורנים.
יום ד', בין השעות 8:15 ל 11:30. הקורסים במתכונת שנתית.

אופי הקורס
סדנאי

מטרות הקורס
  • מפגש ראשוני עם החומר הקרמי
  • היכרות עם האפשרויות הפיסוליות בחומר תוך לימוד ויישום טכניקות.
  • מציאת שפה וביטוי אישי בפיסול בחומר.
  • עבודה על תהליך של יצירה אמנותית, סקיצה, התאמה בין תוכן לצורה

דרכי ההוראה
העבודה בקורס תהיה משולבת בהרצאות, עם עבודות רלוונטיות, עבודה סדנאית וניתוח העבודות והפעולות בקבוצה. תרגילים כיתתיים ובמקביל ליווי אישי לכל סטודנט  בתהליך האישי, תוך פיתוח השפה הפיסולית הרלוונטית לתכנים העולים בעבודתו. שיחות אישיות, דיונים קבוצתיים, הגשת עבודות, הרצאות, צפייה בסרטי אמן, העשרה בתחום העיוני.

חובות
40% מהציון על בסיס נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובביקורות עבודות (חובת נוכחות של 80% מהשיעורים בכדי לעבור את הקורס, עד שני חיסורים סמסטריאלים).
40% מהציון ציונים עבור הגשת התרגילים
20% מהציון - הגשת ספר סקיצות וגרף התקדמות בין התרגילים
הרשמה מקוונת תשפ"א
Footer Mobile