טופס נייח

הנחיות לרישום לתכנית

שלום רב,
כדי שנוכל להתקדם עם תהליך הרישום והקבלה לתכנית נבקש כי תשלח/י במייל את החומרים הבאים:
1.    מכתב המספר על "מסע חייך" תוך התייחסות להתנסויות קבוצתיות רלוונטיות ולאירועים ותהליכים שבעבותם את/ה רוצה לבוא ללמוד בתכנית ההכשרה. ניתן להתיחס גם להתנסויות בעבודה יצירתית ואמנות ולמוטיבציה להצטרפות לתכנית.
הקף - עד 3 עמודים.
2.    צילום של תעודות השכלה רלוונטיות
3.    המלצות / חוות דעת משני ממליצים הקשורים לתחום
4.    קורות חיים

כדי שנוכל לעיין במסמכים לפני הריאיון, יש לשלוח אותם למשרד עם הרישום.
Footer Mobile