external studies Contact

המכון לאומנות – תכניות בלימודי חוץ


הקורסים המוצעים

העשרה:
 • תחריט סדנה פתוחה (יצירה אישית לבעלי ניסיון בתחום) עם המרצה גיגי רם / מעין וייץ, קורס שנתי ביום ד' או יום א' (לבחירה), 8:00 – 13:00.
 • פיסול רב-תחומי עם המרצה יונתן אופק, קורס בוקר שנתי ביום ג', 8:00 – 13:00.
  חדש! קורס ערב ביום ד' 16:00-20:30
 • קרמיקה פיסולית (יצירה אישית ללא צורך בניסיון בתחום)
  בהנחיית רחל מנשה דור ימי ו', 9:00 - 12:00


קידום אמנים יוצרים:

   * מחזור ראשון אוקטובר, 2019

מידע על סדנאות יפורסם בקרוב, למידע נוסף : noa_t@oranim.ac.il


הכנה ללימודים גבוהים
(תרפיה באמנות וכדומה):

 • פיסול עם המרצה שרון גלזברג, קורס שנתי ביום ד', 8:15 – 11:30.
 • ציור עם המרצה עינה שני , קורס שנתי ביום ד', 12:00 – 15:45.
 • רישום עם המרצה דורון וולף , קורס שנתי ביום ד',  16:00 – 19:00.לימודי אמנות במסלול אישי

תולדות האמנות  |  לימודי יצירה באמנות  (לא ניתן ללמוד כשומע חופשי)לימודי חוץ באומנות תש"פ

שער כניסה אל עולם האמנות דרך התנסויות מגוונות ביצירה ולמידה בהתאמה אישית. קורסים ברמה אקדמית מעולה, מרצים פעילים בשדה האמנות ויעוץ מקצועי בהתאמת מערכת אישית
שתתאים למקומה של האמנות בחייכם.
 
רכזת: נעה צורן, המכון לאמנות
לפרטים וייעוץ אקדמי ניתן לפנות למשרדי המכון לאמנות נעה/נורית 049838751/0   
noa_t@oranim.ac.il

קהל היעד
התכנית פונה לשלושה סוגי קהלים :
 • אמנים יוצרים המחפשים ליווי ומסגרת
 • יוצרים המבקשים להעשיר את ארגז הכלים והטכניקות שלהם
 • המבקשים להשלים לימודים על מנת לפנות ללימודים גבוהים: תואר שני בתרפיה וכדומה.
 
תנאי הקבלה
לקורסים במתכונת סדנה פתוחה נדרש אישור השתתפות ממרצה הקורס (לאור בחינת הרקע של המתעניין/ת בתחום הנלמד) – בפניה למזכירות המכון לאמנות.
 * פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים. ההרשמה לקורס על בסיס מקום פנוי.

היקף ומועד הלימודים
הלימודים מתקיימים בהתאמה לשנה האקדמית במכללת אורנים. הקורסים נעים בין 30 ל- 180 שעות אקדמיות, סמסטריאליים או שנתיים.

תהליך הלמידה
 • קורסי יצירה במתכונת סדנה פתוחה – עבודה במדיום ספציפי, בסדנת אמן, הנחיה אישית ומותאמת לרמת הלומד/ת אינם מוכרים לתואר אקדמי.
 • קורסי סדנאות יצירה – למידת תחום יצירה תוך הכרת אופיו וביטויו בתולדות האמנות, עבודה עפ"י תרגילים בהנחיה אישית מותאמת לרמת הלומד/ת.
 • קורסי תיאוריה – היכרות בסיסית היסטורית ותיאורטית עם תולדות אמנות המערב ואמנות בישראל.
 
שכר לימוד
למידע על שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע והרשמה: 1800-30-10-80

חובות הסטודנט

80% נוכחות.
הגשת  תרגילים ועבודות במהלך הקורסים.

Footer Mobile