external studies Contact

יוצאים מהסטודיו – נפגשים באורנים

מנחת התכנית
מיכל שכנאי יעקבי
קוד תכנית: 20410​
מטרות
גיבוש של קבוצת אמנים/אמניות למפגשי למידה והתבוננות, פיתוח תהליכי יצירה  ושיתופי פעולה בשדה האמנות.

נושאי הלימוד
  • יצירת מרחב של דיאלוג קבוצתי להתבוננות משותפת וקידום תהליכים בסטודיו האישי.
  • לימוד משותף ודיון בשאלות ובסוגיות עדכניות בשדה האמנות
  • מפגשים עם אוצרים ואמנים פעילים להכרות מעמיקה עם שדה האמנות.
  • התנסות בכתיבה אודות היצירה האישית ורכישת כלים להשתלבות בשדה התצוגה המקצועי.
  • הכרות ובחינה של אופני תצוגה שונים – לקראת תערוכה קבוצתית המסכמת את התכנית.

יתרונות התכנית
  • הנחייה וליווי על ידי אוצרת ואמנית פעילה בעלת היכרות מעמיקה עם שדה האמנות.
  • יצירה עצמאית באחת מסדנאות המכון לאמנות בליווי אסיסטנט מקצועי ומיומן במסגרת של 'סדנה פתוחה': פיסול / צילום/ תחריט/ קרמיקה/ ציור.
  • הקבוצה תהווה מרחב של דיאלוג משותף  ותוצרי הקבוצה יוצגו בתערוכה קבוצתית בסיום התהליך.

למי מיועדת התכנית?
בוגרות ובוגרי תארים באמנות המעוניינים להמשיך ביצירה או יוצרים פעילים המעוניינות/ים לצאת מדי פעם מהסטודיו האישי על מנת לחזק ולהרחיב את פעילותם האמנותית באמצעות מפגשי שיח ולימוד משותף וקשר עם קבוצת יוצרים ויוצרות מעורבים ודינמיים.

תנאי קבלה
ניסיון קודם ביצירה/ חינוך ליצירה
ראיון קבלה – בקביעה מול מנהל סטודנטים – teuda@oranim.ac.il

מועד הלימודים
*מפגשי לימוד תצוגה ודיון - אחת ל- 3 שבועות בימי חמישי בין  17:00 – 20:00
**+ 4 שעות שבועיות יצירה עצמאית באחד ממרחבי היצירה-סדנאות המכון לאמנות : צילום/קרמיקה/פיסול/תחריט/ וידאו בהתאם לימים ושעות הפעילות

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ₪

חובות
  • חובת נוכחות
  • עבודה באחת הסדנאות כל שבוע


Footer Mobile