external studies Contact

פיסול

​מרצה בתכנית:  שרון גלזברג
סמל התכנית: 20800
תכנית שנתית
100 שעות לימוד אקדמיות

אופי הקורס
סדנאי
הקורס מוכר אקדמית.

מטרות הקורס
  • היכרות והתנסות עם טכניקות וגישות שונות בפיסול.
  • רכישת יסודות ומושגים במדיום הפיסולי (לפי צרכי הסטודנט).

נושאים שונים ומושגים מתחום הפיסול, בהן נדון ואותם ניבחן:
  • הקשר המתבקש בין פיסול לסביבת התצוגה
  • הקשר שבין בחירת החומרים הפיסוליים למשמעות האובייקט.
  • מושגים כגון : חומר, טקסטורה, צבע, זמן , טרנספורמציה, תלוי מקום, רדי-מייד וליקוט יהיו רק חלק מהנושאים בהם תעסוק הסדנה.
  • יושם דגש על חומרים  מקומיים ממציאות חיינו העכשווית.
  • ניגע  בשולי העיר בה אנו חיים ונלמד להתייחס אליה כחלל עבודה.   
  • נברר על משמעותם של חומרים ביחס לקונטקסט בו הם מוצגים.
  • במהלך הסדנה תועבר סדרה של הרצאות אשר ייתנו הקדמה לכל תרגיל.

דרכי ההוראה
העבודה בקורס תהיה משולבת בהרצאות, עם עבודות רלוונטיות, עבודה סדנאית וניתוח העבודות והפעולות בקבוצה. תרגילים כיתתיים ובמקביל ליווי אישי לכל סטודנט  בתהליך האישי, תוך פיתוח השפה הפיסולית הרלוונטית לתכנים העולים בעבודתו. שיחות אישיות, דיונים קבוצתיים, הגשת עבודות, הרצאות, צפייה בסרטי אמן, העשרה בתחום העיוני.

היקף ומועד הלימודים
קורס שנתי, אחת לשבוע, יום ד', 8:15 – 11:30

חובות
כל המשתתפים בקורס מחויבים בהגשת התרגילים.

הרכב הציון
פרויקט סיום: 30% משקלול הציון
פרוייקט אמצע: 20% משקלול הציון
השתתפות פעילה בשיעורים: 50% משקלול הציון
לשם קבלת ציון יש נוכחות חובה 80%. חובת הגשת מטלות.

Footer Mobile