טופס - נייח

אישורים - תואר שני

אישור לימודים

אישור המעיד על היותך סטודנט פעיל בשנת הלימודים הנוכחית ומספר השעות בהם הנך לומד במהלך השנה.

אישור הלימודים יישלח בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. 
בנוסף, אישור הלימודים יעלה לפורטל הסטודנט עם תחילת שנה"ל וניתן יהיה להנפיקו באופן עצמאי בפורטל הסטודנט (בלשונית שירותים נוספים- אישורים).
האישור בפורטל מופיע חתום בחותמת אלקטרונית.
פרט לאישור לימודים חתום, הנכם מתבקשים להעביר מערכת שעות וגיליון ציונים למשרד החינוך.
מסמכים אלו יישלחו אליכם ביחד עם אישור הלימודים לפני פתיחת שנת הלימודים.

זכאות לתואר

אישור זכאות הינו אישור על סיום החובות לתואר ו/או לתעודת הוראה.
האישור ניתן לאחר התהליך הבא:
קבלת כל הציונים, בדיקת השלמת חובות ואישורם ע"י ראשת התכנית.
הזכאות מונפקת כ- 3 שבועות מיום הגשת הבקשה לאישור בפורטל.

את הבקשה לאישור זכאות  יש להגיש בפורטל הסטודנטים ​- בלשונית שירותים נוספים - בקשות וערעורים (כל סטו' יגיש את הבקשה בזמן הרלוונטי ללימודיו).
אישור זכאות הינו שווה ערך לתעודה.
את התעודה עצמה מקבלים בשלב מאוחר יותר.​​​​​​​​
Footer Mobile