טופס נייח

אודות הפקולטה ללימודים מתקדמים

מכללת אורנים היא הבית האקדמי של מחנכים, מורים, ופעילי חינוך בצפון הארץ והיא פועלת לשיח בין השדה לבין האקדמיה, לקידום מערכת החינוך וצמיחה של הפועלים בה.
מכללת אורנים נמנית עם המכללות האקדמיות הראשונות לחינוך אשר קבלו אישור מהמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לתכניות לימודים בתואר שני.


במסגרת הפקולטה פועלות בשנת הלימודים תשע"ז תשע תכניות לתואר שני, מהן שמונה תכניות M.Ed. ותכנית ללימודי מוסמך בהוראה -  M.Teach,
בכל תכניות ה-M.Ed. נדרשים הלומדים להגיש כמטלת סיום עבודת גמר יישומית.
בתשע"ז ניתן יהיה לכתוב תזה בשלוש מבין התכניות: הוראת שפות, ייעוץ חינוכי ובתכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב תחומית.
 
מתכונת תכניות הלימודים של התואר השני המוצעת על ידנו, מיועדת לשתי קבוצות:
תכניות ה-M.Ed. מיועדות לעובדי חינוך והוראה בעלי תואר ראשון שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית והמעוניינים בלימודים אקדמיים מתקדמים בדגש יישומי שיאפשרו להם הרחבת אופקים, ידע עדכני, קידום בתפקידי הנהגה והובלה במערכת והתמחות פרופסיונאלית.
תכנית ה-M.Teach מיועדת לאקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות, חסרי תעודת הוראה המגיעים מתחומי הדעת נדרשים בבית הספר העל-יסודי.

תפיסת הכשרת המורים באורנים לכל מרחב הגילאים יוצאת מדמות איש החינוך כבעל ידע מעמיק, מובחן ועדכני המתאפיין בסקרנות אינטלקטואלית, אדם מעורב בעל השקפה ערכית הומניסטית, הנוקט עמדה של אחריות פעילה כלפי סביבתו.

בתחומי הלמידה ובמיקודים המוצעים בכל אחת מתכניות התואר השני, יש משום מענה אקדמי, מקצועי ואחראי לסוגיות המרכזיות המעסיקות את מערכת החינוך. במערך הכולל של הפקולטה ללימודים מתקדמים במכללת אורנים תיהנו ממרחב הדעת של מיטב המרצים בתחומים הנזכרים, מלמידת עמיתים ודיאלוג בין-תרבותי מחכים ומעשיר, משירותים ספרייתיים ואקדמיים מתקדמים וממערך מוקפד וידידותי לסיוע אישי ותומך.
אנחנו שמחים להזמין אתכם להירשם ללימודי התואר השני במכללת אורנים.

Footer Mobile