Contact Form

תזה

​עבודת גמר מחקרית (תזה) היא חיבור מקיף הנכתב כחלק מחובות ההתמחות של הסטודנט לתואר שני – M.Ed. . העבודה צריכה להציג נושא בר-חקירה הלקוח מעולמו המקצועי של הסטודנט ונמצא בזיקה לתכני התכנית בה הוא לומד. ייחודה של עבודה זו היא תפיסת השדה החינוכי בו פועל הסטודנט, כמעבדה רבת-עוצמה שראויה למחקר, להערכה ולבחינה במטרה לקדמה ולשפרה. עבודת הגמר המחקרית באה לקדם את מקצועיותו והתמחותו של איש החינוך וההוראה ולהעשיר את השדה בו הוא עובד. העבודה עצמה תהווה נדבך מרכזי במערך השיטתי הקיים של לימודי ה-M.Ed. היוצר זיקות בין מחקר ותאוריה לפרקטיקה מושכלת ומנומקת.​
לחצו לדגשי עבודת גמר מחקרית בתכניות:
בתכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית
בתכנית לייעוץ חינוכי 
בתכנית להוראת שפות​

לחצו לדגשי עבודה גמר מחקרית מבוססת אמנות​
פוסטרים המציגים הצעות מחקר לתיזה מתכנית הייעוץ החינוכי​ ​ ​
​שם הסטודנט/ית
​עבודת הגמר
​פוסטר
​מיכל זיו קרמר​תכנון המרחב הבית ספרי כביטוי לחזון יעוצילצפייה
​מילשטיין-וייסמן קרן ​מתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז: מיהו המורה המשמעותי עבורם?לצפייה
​שירז שבירו ​וויסות עצמי ומוטיבציה של מורים:  יישום והערכה של כלי לקידומםלצפייה

Footer Mobile