Contact Form

מסלולי לימוד לבחירה

​החוג לחינוך - הגות ויזמות בחינוך
​​
חווית לימודים אקדמית אחרת!
עיון במהות החינוך   השתחררות מהרגלים    התכוונות לחינוך משמעותי
פעולה ויוזמה
​​

 

 

11http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/1.jpgסיורים לימודיים בארץסיורים במרחבי חינוך משמעותיים ברחבי הארץFalse
1212http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/12.jpgהשתייכות לקבוצה מובחרתאנו לומדים, יוזמים ומתפתחים יחד, כקבוצהFalse
55http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/5.jpgדיונים בקבוצהמועדון דבייטינג ומועדון קריאה בספרים הגדולים False
66http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/6.jpgהנחיה אישיתמערכת יחסים קרובה עם מרצי החוג, פעילות חברתית בלתי פורמאליתFalse
77http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/7.jpgיוזמות חינוכיותסטודנטים מקדמים יוזמות חינוכיות שלהם ברחבי אורנים, היישוב ובבתי ספר False
88http://www.oranim.ac.il/sites/heb/academic-units/education-faculty/hugim/education-studies/slider/8.jpgהתפתחות אישיתהתפתחות אומנותית, רגשית ובלתי פורמלית False

במהלך הלימודים נחתור אל היסודות הראשוניים של החינוך, נבחן ונערער את הנחות היסוד הקיימות במערכות החינוך, נחתור לגיבוש תפיסות חינוכיות פורצות דרך, מבוססות קשר אנושי עמוק בין מחנכים ותלמידים.

מערכת החינוך במשמרת שלנו

החוג מיועד למבקשים לברר את רצונם ויכולתם לחולל שינוי במערכת החינוך בישראל.
אנו מזמינים צעירים וצעירות החולמים על התנסות בחינוך אחר התואם את אישיותם הייחודית.

סטודנטים בחוג בפודקאסט ברדיו אורנים, במסגרת הקורס מרחבי חינוך משמעותיים
Footer Mobile