טופס נייח

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים (ייתכנו שינויים)

שנה א'
(שעות לימוד: 08:15-15:30)
 • עיון במטרות החינוך
 • יסודות ומלאכות בחינוך יער
 • תפיסת האדם וחינוכו אצל ציידים-לקטים ותרבויות קדומות
 • חינוך ולדורף: חקר האדם בשלבי חייו
 • סוגיות בחינוך מונטסורי
 • מהוראה להנחיה (גישות פדגוגיות חדשניות)
 • תרגול מיומנויות ומלאכות יער
 • ​סיורים למרחבים בהם הוקמו בתי ספר אלטרנטיביים ציבוריים

שנה ב'
(שעות לימוד: 08:15-13:30)
 • היסטוריה ומדיניות החינוך בישראל כהקשר לצמיחת החינוך האלטרנטיבי
 • גישות חינוכיות אלטרנטיביות בישראל 
 • אוריינות יער: שפת הציפורים, גששות, ומיומנויות נוספות לקריאת המרחב והבעתו
 • פרקטיקות ומתודות בחינוך ולדורף
 • פדגוגיה חברתית: חינוך ברוח תנועות הנוער
 • ​חינוך אקטיביסטי ופוליטי

שנה ג'
(שעות לימוד: 08:15-11:30. הלימודים מתקיימים רק בסמסטר א')
 • סמינריון: כל סטודנט כותב עבודת מחקר על הגישה בה יבחר להתמקד
 • ​סוגיות מתקדמות בפילוסופיה של החינוך
 
שנה ד'
 • ​אוריינטציה אל השדה - ליווי הסטודנט בהשתלבות במסגרות חינוכיות ובהרכבה ויישום של מערכים חינוכיים
Footer Mobile