Contact Form

תכנית הלימודים

ארבעת המוקדים של תכנית הלימודים

  • הגות - נחשף למיטב אוצרות הרוח של החינוך לאורך ההיסטוריה בתרבויות השונות.
  • קשב - נפתח מודעות להרגלים וגמישות מחשבתית באמצעות תרגיל קשב במדיטציה, מעגלי שיח, התבוננות דרך מוסיקה, אמנות ועוד.
  • יישום - ננחה את הסטודנטים ביישום חלומותיהם בתחום החינוך ונפתח יוזמות כגון ארגון מערכת עיתון, הקמת תכנית רדיו, פיתוח מועדון דיבייטינג ועוד.
  • שותפויות - נרחיב את רשת הקשרים עם מרחבים חינוכיים מקוריים ומשמעותיים ברחבי הארץ והעולם.

קורסים נבחרים בתכנית הלימודים

פגישות פנים אל פנים לשיחות אישיות במהלך השנה, לבירור התפתחות המחשבה והרצון האישי של כל סטודנט לגבי חינוך, יוזמות חינוכיות והתמודדויות שונות.

דיון במעגל בשאלות יסוד על חיי אדם, חברה ותרבות. בדיון נבחן תשובות שונות שניתנו על ידי הוגים, תרבויות וקבוצות בחברה.

בחינת הרעיונות הגדולים על חינוך לפי סדר התפתחותם ההיסטורי, החל מרעיונות של חינוך האדם ביוון העתיקה ועד מערכת החינוך ההמונית של ימנו, והחידושים החינוכיים השונים של השנים האחרונות.

מדינות שונות גיבשו רפורמות לשינוי מערכתי של החינוך בארצם. נכיר חלק מהרפורמות המרכזיות, נדון בתפיסות של שיפור חינוך ברמה הארצית ונבחן כיצד אנו משתלבים בתמונה הרחבה יותר של החינוך ברמה הארצית.

תרגול מדיטציה ומבט פנימה אל החרדות וההתניות המגבילות את כושרנו לפרוץ דרכים חדשות בחינוך וההשתחררות מהם. אנו מאמינים כי היכולת של אדם לשנות את סביבתו כרוכה קודם כל, בראש ובראשונה, ביכולת שלו להשתנות בעצמו.

נתרגל במהלך השנה טכניקות להקשבה עמוקה לאחר, לדקויות אותן הוא מבטא בקול ושאינו מבטא בקול, כאמצעי מרכזי בהתפתחותו של מחנך קשוב ומשפיע.

נתרגל אומנות, לא כדי להיות אומנים, אלא ככלי חינוכי של חדירה למעמקי הנפש של המחנך והחניך כאחד, וככלי להשתנותו העמוקה של האדם.

פיתוח יוזמה חינוכית הנובעת מהסטודנטים, מתוך בדיקת החלומות והרצונות שלהם עצמם.

התנסות ביוזמה חינוכית ברמת יישוב מקומי, מתוך מחשבה כיצד ניתן להשתתף בשיפור פני יישוב או עיר.

הסטודנטים לומדים לחבר את החלומות והרצונות שלהם בחינוך לבעיות הרחבות יותר של חברה ומדינה. בשנה השלישית אנו מכוונים את הסטודנטים לחשוב על בעיות מבניות של פערים בין אוכלוסיות, הסללה של קבוצות שונות של האוכלוסייה לרמות שונות של חינוך, על ההבדל בין ערי מצוקה ליישובים מבוססים ועוד.

בקורס נלמד לעמוד מול קהל ולשכנע בסוגיות חינוכיות הנתונות לדילמות עמוקות. שכנוע היא אחת המיומנויות המרכזיות של אנשי חינוך המבקשים לחולל שינוי בסביבות החינוכיות אליהם הם מצטרפים. ​

נתוודע ליצירות ספרותיות ופילוסופיות ופוליטיות מרכזיות בשיח על חינוך. כל סטודנט יבחר חלקים מיצירות אלה אותן הוא ייקרא במהלך השנה, עליהם ידבר, יכתוב , וינהל דיון עם חבריו.

בכל יום לימודים אנו מקדישים זמן לצורך התגבשות הסטודנטים לכדי קבוצה החושבת ופועלת יחד, המפתחת זהות משותפת, ידידות ועזרה הדדית. בזמן קבוצה אנו עוסקים בצורכי הקבוצה המתפתחת, בגיבושה ובמיקודה. במסגרת זו הסטודנטים אוכלים יחד את ארוחת הצהריים.

במהלך השנה יוצאים הסטודנטים מכל השנתונים לכשבעה סיורים ברחבי הארץ למרחבים שבהם מתקיים חינוך איכותי מקורי. במרחבים הם נפגשים עם מחוללי שינוי, קושרים עמם קשרים (networking) תורמים ונתרמים על ידם. ​

במהלך חופשת סמסטר נצא לבילוי משותף של שלושה ימים במתחם מרוחק, לתוכנית של בילוי, לימוד, סיור והתגבשות. התוכנית נבנית על ידי הסטודנטים למען הסטודנטים וממומנת על ידי החוג. ​

הסטודנטים יערכו מחקר עצמאי משלהם, על גישה חינוכית חלופית לבחירתם. ​

תקופת הלימודים
במשך ארבע שנים ביום א' בשבוע
* ייתכנו שינויים

אפשרוית להכשרה ייחודית בחוג לחינוךמסלולי לימוד לבחירה בחוג לחינוך
Footer Mobile