טופס נייח

תכנית הלימודים


תוכנית הלימודים (ייתכנו שינויים)

שנה א' (שעות לימוד: 08:15-15:30)
 • קורס "תרבות ודעת" - השכלה כללית לבחירת הסטודנט 
 • חינוך אלטרנטיבי בהקשר השיח הבין-דורי על מטרות החינוך 
 • מי זוכה ומי מודר מיוזמות לחינוך אלטרנטיבי: כיצד להנגיש חינוך איכותי לכל ילד? 
 • תפיסת האדם וחינוכו בתרבויות עתיקות של הציידים לקטים
 • התפתחות חינוכית דרך עולם המלאכות  - שיעור ותרגיל (סדנת מלאכות עץ וקליעה)
 • חינוך ולדורף: חקר האדם בשלבי חייו. 
 • חינוך מונטיסורי: ייחודיות הגישה ודילמות בקידומה בישראל
 • חינוך דמוקרטי: התפשטות הגישה בעולם ובישראל
 • סיורים: נצא לארבעה סיורים במהלך השנה למרחבים בהם הוקמו בתי ספר אלטרנטיביים שהינם ציבוריים.

שנה ב' (שעות לימוד: 08:15-13:30) 
 • היסטוריה ומדיניות החינוך בישראל כהקשר לצמיחת החינוך האלטרנטיבי
 • סמינר מחלקתי - מפגש עם מחנכים משלל זרמים חינוכיים בישראל ובעולם
 • מיומנויות עתיקות  - שפת הציפורים וגששות - כמדיום חינוכי בונה אופי (שיעור ותרגיל)
 • חינוך ולדורף כמגוון של חלופות פדגוגיות 
 • הטבע בסביבה הקרובה לבית הספר כהזדמנות למחנך

שנה ג' (שעות לימוד: 08:15-11:30. הלימודים מתקיימים רק בסמסטר א')
 • סמינריון: כל סטודנט כותב עבודת מחקר על הגישה בה יבחר להתמקד
 • סוגיות מתקדמות בפילוסופיה של החינוך
 
שנה ד' 
 • אוריינטציה אל השדה - ליווי הסטודנט בבניית מערך שותפים וארגונים להתמקמות בזירת החינוך 

Footer Mobile