יום עיון מקוון - ממחקר ליישום ומפרקטיקה למחקר


כנס זום - יום עיון מקוון - ממחקר ליישום ומפרקטיקה למחקר

יום שלישי 9.6.20 בשעה 9:30
פתיחה- 9:35-9:30

דברי פתיחה - ד"ר יערה פיין, ראש החוג לחינוך מיוחד
הרצאת פתיחה - 9:55-9:35
הכיתה כקבוצה חברתית- ד"ר יהודית ליכטנטריט 

לחצו לצפייה​​​​​​​​​


מושבים מקבילים - 11:15-10:00

מושב ראשון - תקשורת והנגשה. יו"ר המושב - ד"ר מעיין שלו 

לחצו לצפייה ​​​​​​​​​


מושב שני - פרחי הוראה - מחקרי פעולה של סטודנטיות. יו"ר המושב - ד"ר חיותה ינון

לחצו לצפייה ​​​​​​​​​


מושב שלישי: אתגרים בהוראה בכיתה הטרוגנית. יו"ר המושב - ד"ר עדי ארבל

לצפייה במצגות
תכנית הכנס

תואר ראשון בחינוך מיוחד - לימודי חינוך מיוחד
Footer Mobile