טופס נייח

תכנית הלימודים

הלימודים בחוג  נמשכים 4 שנים ומקנים
תואר  B.Ed בוגר בהוראה בהתמחות חינוך מיוחד

ותעודת הוראה בחינוך המיוחד (לגילאי 6-21).
בשנה האחרונה ניתן לשלב אותם עם עבודה בהוראה (סטאז').

בשנה א'
התנסות של יום בשבוע בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים. בכיתות אלו ניתן לפגוש תלמידים עם: לקויות למידה, בעיות התנהגות, הפרעה על רצף האוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית ועוד.

בשנה ב'

התנסות של יומיים בשבוע בבתי ספר לחינוך מיוחד. הסטודנט בוחר את האוכלוסייה אותה הוא רוצה ללמד: מוגבלות שכלית התפתחותית, לקויות למידה והפרעות רגשיות/התנהגויות, הפרעה על רצף האוטיזם. שיעורי ההדרכה הפדגוגית מתקיימים בבית הספר ועוסקים בתכנים תיאורטיים כמו גם בתכנים העולים מהשטח.

בשנה ג'
יומיים התנסות בכל שבוע בבית ספר רגיל (יסודי או חטיבה). הסטודנט ילמד בכיתה ההטרוגנית את תחום הדעת השני שלו, ילמד לתת מענה לרמות השונות בכיתה, ויתמחה בהוראה מותאמת פרטנית בשפה ובחשבון.​
​תעודת הוראה

שנהתוא​​ר ראשוןתעודת הוראה
א'

קורסי מבוא: הכרת אוכלוסיות בחינוך המיוחד
הוראה מותאמת
התפתחות הקריאה והכתיבה התפתחות התפיסה החשבונית.

שיטות מחקר

סדנאות התפתחות אישית ומקצועית
הדרכה פדגוגית בדגש על הכלה והשתלבות:  כניסה לכיתה, התבוננות על התלמיד, תכנון והעברת שיעור בהתאם לצרכי התלמיד. 
התנסות: יום בשבוע בבית ספר כללי, הסתכלות על הכיתה ההטרוגנית עם דגש  על הילדים המתקשים בכיתה.
ב'
קורסים בנושא הוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים. הקורסים מלווים את ההתנסות ומשלימים אותה.
הוראה מותאמת: העברת הערכה לימודית לשם בניית תכנית לימודים מותאמת בקריאה ובחשבון

סדנאות התפתחות אישית ומקצועית.
הדרכה פדגוגית – הוראה באוכלוסיות חינוך מיוחד, תכניות התערבות כיתתיות ואישיות.

התנסות: יומיים בשבוע בבתי ספר לחינוך מיוחד

ג'

קורסי בחירה

הוראה מותאמת: אסטרטגיות הוראה בקריאה ובחשבון.

 

סדנאות התפתחות אישית ומקצועית.

הדרכה פדגוגית- מתן מענה מדויק ונכון לצרכיו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים בהוראה פרטנית. שילוב התלמיד עם הצרכים המיוחדים בכיתה ההטרוגנית. 

התנסות מעשית בבית-ספר – יומיים בשבוע.
ההתנסות היא גם בהוראה מותאמת וגם בהוראת תחום הדעת השני.

ד'

קורסי בחירה

סמינריון בחינוך

הוראה כמתמחה (סטאז')

סדנה לליווי התמחות


​חלק מהנושאים בהם נעסוק במהלך הלימודים.

איך עומדים בפני כיתה? איך מלמדים ילד חסר מוטיבציה? איך מתכננים שיעור? איך אתמודד עם תלמיד שלא מבין?  מה אעשה עם תלמיד שמפריע?
בהדרכה הפדגוגית נדון בשאלות אלו  ונעמיק בהם תוך למידה תאורטית ולמידה מהשטח.

מה זאת לקות למידה? איך מלמדים ילד לקרוא? מדוע יש ילדים שמתקשים לזכור את לוח הכפל? כיצד עוזרים לתלמידים אלו?

במסגרת קורסים אלו נלמד וניישם לאתר את הקשיים של התלמיד  לקוי הלמידה, להבין את הסיבות לקשיים וכיצד ניתן לעזור לתלמידים אלו . 

(מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, לקויות שמיעה, שיתוק מוחין)

מהי אינטילגנציה? מה מאפיין ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית? מהו אוטיזם? האם אפשר ללמד ילד שלא מדבר ולא מתקשר? כיצד יוצרים איתו קשר? האם הוא מבין אותי? האם אני מסוגל להבין אותו?

את התשובות לשאלות אלו ורבות אחרות שנוגעות ללקויות מורכבות כגון מוגבלות שכלית התפתחותי, ASD (אוטיזם), שיתוק מוחין ועוד נחקור ונלמד בקורסים העוסקים בלקויות אלו. בכל תחום קיים קורס בסיסי אותו לומדים כל הסטודנטים וקורס מתקדם שעוסק בהוראה מותאמת לאוכלוסייה ונלמד בבית הספר בהתאם לאוכלוסייה איתה מתנסים בשנה ב ומשלב בין תיאוריה ומעשה

מיהם המורים שהשפיעו עלי? איזה מורה אני רוצה להיות? מהם הערכים המובילים אותי לחינוך המיוחד?  

במסגרת קורסים אלו נדון בשאלות אלו בצורה סדנאית


Footer Mobile