טופס נייח

התמחות בלקויות שפה

תואר ראשון בלשון - תואר ראשון בחינוך מיוחד
התמחות בלקויות שפה בחוגים לחינוך מיוחד ללשון העברית
התמחות בלקויות שפה מאפשרת לסטודנטים להכיר לעומק את אוכלוסיית התלמידים לקויי השפה על גווניהם השונים ולקבל כלים ייעודיים לסיוע ולהנגשה עבור אוכלוסייה זו.

  • תוכנית ההתמחות כוללת הן קורסים תאורטיים ייעודיים והן התנסות מעשית ייעודית בבתי הספר. 
  • השילוב בין החוג לחינוך מיוחד לבין החוג ללשון העברית מאפשר לסטודנטים להתמקצע בתחום התמחות משולב המצריך ידע משתי הדיסציפלינות. 
  • ההתמחות מתפרשת על שלוש שנות לימוד (שנים ב–ד), ומתאימה הן לסטודנטים המתכשרים להוראה בבית הספר היסודי והן לסטודנטים המתכשרים להוראה בבית הספר העל־יסודי.

קורסים ייעודיים לסטודנטים בהתמחות
  • התפתחות תקינה של שפה ודיבור
  • לקויות בהתפתחות השפה והדיבור
  • התנסות: יומיים בשבוע התנסות מעוגנת שדה בבית ספר לחינוך מיוחד לתלמידים עם לקויות למידה
למידה מונגשת לכול
  • התנסות: יום בשבוע אימוני הוראה בתחום הדעת (לשון) ויום בשבוע בחנ"מ (סדנה לטיפול בליקויי למידה בקריאה וכתיבה; סדנה לטיפול בליקויי למידה בחשבון)*
  • ליקויי שפה בגילאי בית הספר
  • תקשורת תומכת חליפית


כל הקורסים, למעט הקורס "ליקויי שפה בגילאי בית הספר" נלמדים במסגרת שעות התואר הרגיל.
**בעתיד יתנסו הסטודנטים ביום נוסף של אימוני הוראה בתחום הדעת (לשון) (3 ש"ש), כאשר 3 הש"ש הנוספות להתנסות הן על חשבון 3 ש"ש לימודי יסוד בלשון שמהם פטורים הסטודנטים בחוג ללשון העברית. 

Footer Mobile